Advies

  • Home
  • Advies
  • Wordt een schatting door een expert vanaf 2022 verplicht om een hypothecaire lening te kunnen krijgen?

Wordt een schatting door een expert vanaf 2022 verplicht om een hypothecaire lening te kunnen krijgen?

Eind september 2021 heerste er plots even paniek in vastgoedland: conform een nieuwe (nochtans al even gepubliceerde) richtlijn van de European Banking Authority (EBA) zou het vooraleer een woonkrediet te kunnen bekomen, vanaf 1 januari 2022 verplicht zijn om een schatting van de desbetreffende woning voor te leggen. Bovendien zou deze hypothecaire lening vervolgens in lijn moeten liggen met deze schatting. Ondertussen werd deze zware communicatie getemperd door de Nationale Bank van België (NBB). Wij geven je mee wat je hieromtrent moet weten!

Pexels mikhail nilov 6964107 1

Hoe ziet de regeling er op vandaag uit?

Vanuit Europa wordt al jaren de verplichting opgelegd aan banken om voor de berekening van het kapitaalbedrag bij het toestaan van een hypothecaire lening, een voorzichtige schatting van de woning in kwestie te maken. Voor dergelijke schatting kloppen banken op vandaag aan bij interne of externe experts-schatters.

Op die manier wil men vermijden dat - indien een lening niet wordt terugbetaald - de bank zijn centen niet kan recupereren.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2022?

De EBA zette een tijdje geleden de puntjes op de i door de regeling m.b.t. deze schattingen te verduidelijken en te harmoniseren voor heel Europa (waarbij ook België deze moet volgen). Dit houdt in dat het vanaf 1 januari 2022 verplicht is om een woning te laten schatten vooraleer er een krediet kan worden toegestaan.

Ondertussen werd verduidelijkt dat aan deze schattingen geen plaatsbezoek moet voorafgaan, maar dat banken hiervoor ook gebruik kunnen maken van statistische modellen. Dit betreft hun (historische) databanken - die zullen moeten voldoen aan de normen van de EBA - waarin panden met gelijkaardige karakteristieken zijn opgenomen. Enkel indien het niet mogelijk is om op basis van deze database een correcte schatting op te maken, zal een plaatsbezoek via een expert aan de orde zijn.

Heeft dit voor mij als kandidaat-koper gevolgen?

Kopers hadden meteen 2 grote angsten, die ondertussen gesust werden door de NBB:

A. Wat zal een dergelijke schatting mij kosten?

Aangezien in de meeste gevallen gewerkt zal worden met de bestaande databases om een schatting af te leveren en er dus geen plaatsbezoek via een expert nodig zal zijn, wordt er normaal gezien geen bijkomende kost voor de koper verwacht.

B. Zal ik nog genoeg kunnen lenen om mijn droomwoning aan te kopen?

Banken hebben wel degelijk een marge bij het bepalen van het bedrag van een hypothecaire lening. Zo mogen zij aan kopers die voor het eerst een woning aankopen immers een hypothecaire lening toestaan die meer dan 90% van de aankoopwaarde van de woning bedraagt. Er worden dan ook op dit punt weinig problemen verwacht.


De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Goede vraag ...wat is mijn huis waard?

Vraag nu een gratis schatting aan

Blijf op de hoogte

Onze tips gratis in je mailbox!

Schrijf je in voor de tweewekelijkse e-mail en ontvang gratis nuttige tips en advies om zowel je huis te verkopen of verhuren.

Schrijf me in
deel van
site by

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.