Vind advies over...

Hou rekening met het reglement van inwendige orde!

Bij de aankoop van een appartement komt er doorgaans meer kijken dan bij de aankoop van een huis. Aangezien je een woning in mede-eigendom koopt, zijn er een aantal voorwaarden die je moet naleven zodat de samenleving met de andere mede-eigenaars op een vlotte manier kan verlopen.

Koop je een appartement aan dan zal je normaliter steeds geïnformeerd worden over de statuten van het gebouw. Deze statuten bestaan uit de basisakte en het reglement van mede-eigendom en voorzien bepalingen omtrent de verdeling van privatieve en gemeenschappelijke delen, de bestemming van de kavels, enz.

Sommige gebouwen voorzien eveneens in een reglement van inwendige orde, al is dit niet verplicht.

Wat is een reglement van inwendige orde?

Een reglement van inwendige orde of het huishoudelijk reglement is eigenlijk het reglement dat het dagdagelijkse leven binnen de mede-eigendom in goede banen moet leiden. Het bevat de gedrags-, leef- en huiselijke regels die gehanteerd worden binnen het gebouw, bijvoorbeeld wat betreft de netheid en de veiligheid binnen het gebouw.

Er zijn geen wettelijke bepalingen omtrent de inhoud van het reglement van inwendige orde, aangezien het reglement is aangepast aan de specifieke situatie van het gebouw. De regels mogen uiteraard niet in strijd zijn met de wet of met de bepalingen die zijn opgenomen in het reglement van mede-eigendom en de basisakte.

Het reglement kan reeds worden opgenomen in de basisakte, ofwel worden opgemaakt door de algemene vergadering.

Verplicht na te leven?

Deze vraag dienen we positief te beantwoorden. Het reglement van inwendige orde an sich is geen verplicht document. Indien het evenwel wordt opgemaakt, dan zijn de eigenaars en bewoners gebonden door de bepalingen die erin zijn opgenomen.

Bij de aankoop van een appartement bekijk je dus best wat er exact wordt bepaald in dit reglement van orde. Je kan dit reglement hiertoe opvragen bij de syndicus.

Beperking van uw vrijheid?

Zoals reeds vermeld is de inhoud van het reglement van inwendige orde vrij. De regels kunnen zowel betrekking hebben op het gebruik van de gemeenschappelijke delen (vb. plaatsing van fietsen), als op het gebruik van de privatieve delen (vb. kleur van gordijnen of het houden van huisdieren).

Het reglement van inwendige orde kan dus in bepaalde mate jouw vrijheid beperken, maar dit weliswaar ter bevordering van het leven in mede-eigendom.

Wat met de huurder?

Ook de huurder van een appartement zal - aangezien hij een bewoner is - in principe de bepalingen van het reglement van inwendige orde moeten naleven. In dit geval zal de huurder voorafgaand aan het ondertekenen van de huurovereenkomst op de hoogte moeten zijn gesteld van de inhoud van het reglement en hiermee akkoord zijn gegaan.

Als verhuurder doe je dit best door in de huurovereenkomst op te nemen dat de huurder het reglement van inwendige orde moet naleven en door dit reglement vervolgens bij de huurovereenkomst te voegen.

Doe je dit niet en treedt je huurder de bepalingen uit het huishoudelijk reglement met de voeten, dan kunnen de mede-eigenaars jou hiervoor aanspreken.

Gerelateerde artikels