Vind advies over...

Het verlaagd BTW-tarief en de sloop-en heropbouwpremie

Sommige woningen verkeren in zo een slechte staat, dat het beter is om deze volledig af te breken en te vervangen door een nieuwe woning. Daar waar je in 13 Vlaamse steden al geruime tijd aanspraak kon maken op een BTW-tarief van 6% in dergelijk geval, bleven de eigenaars in de overige Vlaamse steden en gemeenten in dat geval evenwel financieel in de kou staan. Sinds 7 maart 2019 kan men in dat geval evenwel mogelijks aanspraak maken op een premie. Wij geven je hierover wat meer informatie.

Verlaagd BTW-tarief bij sloop en heropbouw

Vooraleer we dieper ingaan op voornoemde premie, herhalen we nog even de regeling m.b.t. het verlaagd BTW-tarief. Meer in het bijzonder geniet je bij de afbraak en vervolgens de heropbouw van een privéwoning in 13 Vlaamse steden van een verlaagde BTW-tarief van 6% indien voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • de afbraak en de wederopbouw gebeurt in één handeling;
  • de woning is ouder dan 10 jaar;
  • de woning dient uitsluitend dan wel hoofdzakelijk als privéwoning;
  • de werken worden rechtstreeks aan de eindgebruiker gefactureerd;
  • de levering en de plaatsing van de materialen gebeurt door dezelfde aannemer;
  • het onroerend goed is gelegen in één van de volgende steden: Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas

De sloop- en heropbouwpremie

De particuliere eigenaars van gebouwen in Vlaamse steden die geen aanspraak kunnen maken op het verlaagd BTW-tarief, kunnen sinds 7 maart 2019 onder bepaalde voorwaarden online een sloop- en heropbouwpremie aanvragen:

  • de aanvraag van de omgevingsvergunning voor sloop en heropbouw (deze moet dus gecombineerd worden) moet aangevraagd zijn tussen 01.10.2018 en 31.12.2020;
  • de grond, het af te breken gebouw of de af te breken gebouwen, en de op te richten woning(en) of appartementsgebouw(en) zijn op moment van de aanvraag van de omgevingsvergunning integraal volle eigendom van één of meer natuurlijke personen;

De premie is beperkt tot een bedrag van € 7.500 per bouwproject en kan per bouwproject slechts één maal worden verkregen, ook al gaat het om verschillende gebouwen. De uitbetaling zal gebeuren binnen de drie maanden nadat het bewijs van de sloopwerken is ingediend bij de bevoegde dienst. 

Let wel: blijkt naderhand dat je toch niet voldeed aan de premievoorwaarden, voldoet je nieuwe woning niet aan de EPB-vereisten, of wordt de omgevingsvergunning niet uitgevoerd, dan wel vernietigd of overgedragen, dan kan de premie nadien nog teruggevorderd worden. 

De sterktes van Dewaele

Wij hebben heel wat in huis om ervoor te zorgen dat jouw woning aan de beste marktwaarde wordt verkocht. Ontdek alle sterktes van Dewaele!

Sterktes van Dewaele

Gerelateerde artikels