Blog

25/08/16 Bouwen of verbouwen? Vergeet de ventilatie niet!

Het is algemeen bekend dat nieuwbouwwoningen en/of renovatiewoningen voldoende geïsoleerd en energiezuinig moeten zijn. Echter, wat minder geweten is, is dat er tevens bepaalde verplichtingen inzake ventilatie rusten op nieuwbouw- of renovatiewoningen.

Bouwen of verbouwen? Vergeet de ventilatie niet!

Wie een woning bouwt of renoveert moet voldoen aan de EPB-normen. Indien je deze normen niet naleeft, dan loop je het risico dat het Vlaams Energieagentschap bepaalde boetes zal opleggen. De afgelopen twee jaar werden maar liefst 2.000 boetes uitgeschreven omdat deze regels niet werden nageleefd. Het merendeel van de boetes is wijten aan een gebrekkig ventilatiesysteem en/of het niet naleven van de strikte ventilatie-eisen.

De ventilatienormen

De functie van een ventilatiesysteem is dubbel:

  • Toevoer van verse lucht in de “droge” ruimtes (vb. slaapkamer)
  • Afvoer van vochtige lucht in de “natte” ruimtes (vb. badkamer)

Een ventilatiesysteem moet ervoor zorgen dat een woning voldoet aan de noodzakelijke (wettelijke) debieten. Het noodzakelijke debiet wordt bekeken per ruimte, en is afhankelijk van de functie van de ruimte. 

Ventilatieprestatieverslag

Sinds 2016 moeten er bij de start van de werken twee nieuwe documenten worden opgemaakt: een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag. Deze documenten brengen de behaalde kwaliteit van het ventilatiesysteem in kaart. Beide documenten moeten opgemaakt worden door een ventilatieverslaggever. Het doel van dit verslag is om ervoor te zorgen dat alles van in het begin in orde is zodoende boetes achteraf te vermijden.

Extra kost, maar wel nuttig!

Naast de onwetendheid, zien veel mensen het nut niet in van een kwalitatief ventilatiesysteem. Velen onder ons denken onterecht dat een raam openzetten hetzelfde effect heeft, waardoor ze liever besparen op ventilatie. Te begrijpen, want als je wil voldoen aan de wettelijke eisen, mag je al snel rekenen op een meerprijs van +/- 8.000 EUR.  Uiteraard is de prijs afhankelijk van de concrete situatie.

Nochtans is het belang van een degelijk ventilatiesysteem niet te ondermijnen. Een sterk geïsoleerde woning (vandaag de dag de norm) zonder afdoende ventilatie is een broeinest voor allerlei schimmels en bacteriën. Een goede ventilatie heeft als voornaamste doel een gezonde binnenlucht te garanderen. De toe- en afvoer van het ventilatiesysteem zorgt ervoor dat er steeds verse lucht aanwezig is in de woning, wat de gezondheid uiteraard ten goede komt.   

Meer en meer controles

Zoals reeds vermeld werden er het afgelopen jaar heel wat boetes uitgeschreven wegens het ontbreken van een afdoende ventilatiesysteem. Dergelijke boetes bedragen gemiddeld 1.000 EUR, en kunnen al snel oplopen tot 4.000 EUR bij volledige afwezigheid van een ventilatiesysteem.

Categorieën: Tips & trends

Gerelateerde posts