Vind advies over...

Wat betekenen de verschillende codes bij advertenties?

Je kunt er de laatste jaren niet meer omheen: de aan- of verkoop van een huis wordt steeds complexer, dit blijkt onder andere uit de vastgoedzoekertjes. Quasi elke advertentie wordt overspoeld door tal van afkortingen en symbolen. Wij geven je graag meer info.

EPC en UC

In elke vastgoedadvertentie is men verplicht om de energiescore te vermelden. Deze energiescore geeft weer hoe energiezuinig een woning is en kan worden afgelezen op het energieprestatiecertificaat, of afgekort “het EPC”. Als je dus de afkorting EPC en daarna een cijfer in een advertentie ziet staan, dan weet je dat dit cijfer de energiescore van de woning is.

Daarnaast geldt tevens de verplichting om, in het geval waarin  geen adres is opgenomen in de publiciteit, de UC of unieke EPC-code te vermelden. Deze unieke EPC-code vormt een onderdeel van het certificaatnummer dat op het EPC wordt vermeld en wordt in de publiciteit opgenomen onder de vorm UC, gevolgd door de bijhorende code.

De vermelding in een advertentie kan er dus bijvoorbeeld als volgt uitzien: EPC 308 UC 215.

K.I.

Het K.I. of kadastraal inkomen is niet verplicht op te nemen in de publiciteit voor de verkoop van een woning, maar wordt in het merendeel van de gevallen wel meegedeeld. Dit is logisch, want deze informatie is zeer belangrijk voor de berekening van onder meer de jaarlijkse onroerende voorheffing.

Stedenbouwkundige inlichtingen

Veelal zie je in vastgoedadvertenties reeksen van afkortingen staan, zoals bijvoorbeeld: ‘Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv’. Dit zijn de stedenbouwkundige inlichtingen die door de makelaar of verkoper verplicht moeten meegedeeld worden in het kader van de verkoop van de woning.

Deze inlichtingen zijn een geheel van informatie die door de stad of de gemeente met betrekking tot een bepaald perceel worden opgelijst. Aan de hand van deze afkortingen wordt een antwoord geformuleerd op een aantal verplichte vragen:

  • Is er een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het pand uitgereikt?
  • Is er een dagvaarding met betrekking tot het pand uitgebracht? Zijn er eventueel herstelmaatregelen van kracht?
  • Wat is de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het perceel grond?
  • Bestaat er een voorkooprecht in het kader van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)?
  • Wat zijn de lasten en voorwaarden van een eventuele verkavelingsvergunning/omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden?

De exacte betekenis van deze afkortingen kun je hier terugvinden.

Watertoets

Als een huis gelegen is in effectief dan wel in mogelijk overstromingsgevoelig gebied, of in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone, dan moet deze informatie verplicht worden opgenomen in de vastgoedpubliciteit. Wat de zones gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied betreft, wordt hiervoor volgende symbool gebruikt: 

Onroerend erfgoed

Tenslotte duikt af en toe ook de vermelding “beschermd (info: www.onroerenderfgoed.be)” op. Deze verplichte vermelding, is het signaal dat je te maken hebt met beschermd onroerend erfgoed, zoals bijvoorbeeld: een beschermd monument, beschermd landschap, beschermd stadsgezicht,...

Gerelateerde artikels