Advies

 • Home
 • Advies
 • Wat zijn de verplichtingen van de verhuurder?

Wat zijn de verplichtingen van de verhuurder?

Als je een woning verhuurt, dien je er rekening mee te houden dat er op jou als verhuurder bepaalde verplichtingen rusten. De huurder mag van de verhuurder verwachten dat hij aan deze verplichtingen voldoet. Wij lichten de meest essentiële verplichtingen toe.

Wettelijke (hoofd)verplichtingen

Het Burgerlijk Wetboek voorziet in drie hoofdverplichtingen:

 • het onroerend goed aan de huurder ter beschikking stellen;
 • deze in zodanige staat onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het werd verhuurd;
 • het rustig genot aan de huurder verzekeren.

Daarnaast voorziet de wet ook nog de verplichting om de huurovereenkomsten te registreren.

Terbeschikkingstelling van de woning

Dit is een evidente verplichting in hoofde van de verhuurder: de verhuurder moet ervoor zorgen dat de huurder de effectieve beschikking krijgt over de woning of het appartement. Het moet bovendien in alle opzichten in goede staat van onderhoud afgeleverd worden, wat onder meer inhoudt dat het onroerend goed vrij is van alle herstellingen (tenzij anders overeengekomen) en dat het geleverd wordt in de staat dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het is verhuurd. Als de huurder het onroerend goed huurt voor zijn hoofdverblijfplaats, dan moet deze bovendien voldoen aan de “elementaire veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid”. De sancties op deze laatste vereiste zijn zeer streng:

 • bij woninghuur (huurovereenkomsten ondertekend vóór 01.01.2019: de huurder kan de ontbinding/nietigheid van de huurovereenkomst vorderen met eventuele schadevergoeding!
 • bij het Vlaams Woninghuurdecreet (huurovereenkomsten ondertekend vanaf 01.01.2019): de rechter moet de nietigheid van de huurovereenkomst uitspreken!

Bij aanvang van de huur dient verplicht een gedetailleerde plaatsbeschrijving te worden opgemaakt, die bij de huurovereenkomst gevoegd moet worden (en ook geregistreerd moet worden).

Verplichting tot onderhoud en herstelling

Tijdens de duur van de huur, is de verhuurder er enerzijds toe gehouden om de woning of het appartement in zodanige staat te onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het verhuurd is. Dit houdt het volgende in:

 • de verhuurder is verantwoordelijk voor alles wat verband houdt met de structuur van het gebouw, met de ruwbouw en met de uitrustingen die noodzakelijk zijn voor het gebruik van het gehuurde pand.
 • de verhuurder kan in principe niet verplicht worden het goed aan te passen aan een gebruik dat niet was overeengekomen op het ogenblik van het sluiten van de huurovereenkomst.

Anderzijds moet de verhuurder ook alle herstellingen uitvoeren die nodig zijn, behoudens deze die ten laste van de huurder vallen. Als de woning of het appartement bestemd is als hoofdverblijfplaats van de huurder, kan van deze verdeling voor herstellingen niet afgeweken worden.

Verplichting om het rustig genot te verzekeren

Door een huurovereenkomst met de huurder af te sluiten geeft de verhuurder het genot van de woning of het appartement aan de huurder. De verhuurder mag dit “rustig genot” niet verstoren door zijn eigen handelingen. Zo mag je als verhuurder bijvoorbeeld geen werken uitvoeren zonder voorafgaande toestemming van de huurder (behoudens hoogdringendheid), of mag je de bestemming van de gehuurde panden niet wijzigen.

Maar de verplichting is nog ruimer: de verhuurder moet er ook voor zorgen dat de huurder niet gestoord wordt door derden die menen rechten te hebben op het gehuurde goed. Bijvoorbeeld: een derde die beweert dat hij eigenaar is van het gehuurde goed door een erfenis en de huurder wenst uit te zetten.

Tot slot houdt de verplichting om het rustig genot te verzekeren ook in dat de verhuurder de huurder moet vrijwaren voor de gebreken die inherent zijn aan het verhuurde goed en die het gebruik ervan verhinderen, zelfs al kende de verhuurder deze gebreken niet bij het sluiten van de huurovereenkomst. Een voorbeeld van een dergelijk gebrek is de aanwezigheid van huiszwam.

Huurder en verhuurder kunnen hieromtrent andere afspraken maken in de huurovereenkomst. Laat dus zeker niet na om advies in te winnen bij je makelaar omtrent de precieze draagwijdte van je verplichtingen als verhuurder!

Registratieverplichting

De huurovereenkomsten die bestemd zijn voor huisvesting zijn onderworpen aan de verplichting tot registratie. De verplichting om te registreren rust op de verhuurder. De sanctie als de overeenkomst niet wordt geregistreerd, is bij een huurovereenkomst die wordt bestemd als hoofdverblijfplaats van de huurder niet min:

 • Woninghuurwet (huurovereenkomsten ondertekend vóór 01.01.2019): de huurovereenkomst van 9 jaar kan door de huurder gelijk wanneer worden beëindigd zonder naleving van een opzeggingstermijn of zonder dat een opzeggingsvergoeding moet betaald worden.
 • Vlaams Woninghuurdecreet (huurovereenkomsten ondertekend vanaf 01.01.2019): ook hier kan de huurder de huurovereenkomst op elk moment beëindigen zonder een opzeggingstermijn en verbrekingsvergoeding te moeten betalen indien de huurovereenkomst 2 maand na de ondertekening nog steeds niet geregistreerd is, al zal de huurder in dit geval wel pas kunnen vertrekken - en dus geen huurgelden meer moeten betalen - de maand nadat hij de verhuurder hierover geïnformeerd heeft

Zorg er als verhuurder dus zeker voor dat je de registratieverplichting naleeft!

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Gerelateerde artikels

Als je een huis verhuurt, moet je als verhuurder bepaalde wettelijke verplichtingen naleven. Wij lichten de belangrijkste verplichtingen toe.

Goede vraag ...wat is mijn huis waard?

Vraag nu een gratis schatting aan

Blijf op de hoogte

Onze tips gratis in je mailbox!

Schrijf je in voor de tweewekelijkse e-mail en ontvang gratis nuttige tips en advies om zowel je huis te verkopen of verhuren.

Schrijf me in
deel van
site by

Wij maken gebruik van cookies om uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij tracking- en advertentiecookies te gebruiken om jouw websitebezoek persoonlijker te maken. Ben je benieuwd naar deze gepersonaliseerde advertenties? Klik dan op “Akkoord”(met ons privacybeleid). Lees meer

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.