Vind advies over...

Verzekeren van een huurwoning: verplichtingen van de huurder

Wanneer je als huurder een huurovereenkomst afsluit, ben je verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning, en op het einde van het huurcontract moet je de woning opnieuw in goede staat afleveren. Om je in te dekken tegen bepaalde schade, is het aangeraden enkele verzekeringen af te sluiten.

Ben je als huurder verplicht de huurwoning te verzekeren? 

Je bent als huurder in principe wettelijk niet verplicht om een brand- of schadeverzekering voor de huurwoning af te sluiten. Toch wordt het afsluiten van een brandverzekering in de meeste huurovereenkomsten standaard als contractuele verplichting van de huurder opgenomen. Dergelijke verplichting strekt enerzijds tot voordeel van de eigenaar (die de garantie heeft dat zijn eigendom voldoende verzekerd is), maar anderzijds ook tot voordeel van de huurder (die bij gebrek aan verzekering in geval van brand- of waterschade het risico loopt zelf te moeten instaan voor dure herstellingen).

Welke verzekering(en)?

Het is aangewezen om als huurder een verzekering op de woning te nemen die de huurrisico’s zoals brandschade, stormschade, waterschade, natuurrampen en glasbreuk dekt.

Als huurder moet je bij het aangaan van zo’n schadeverzekeringspolis ook de waarde van je inboedel (meubilair, persoonlijke spullen,...) opgeven, zodat deze eveneens (binnen de voorwaarden van de polis) verzekerd zijn tegen beschadiging. In de meeste polissen kan je naast deze brand- en natuurrisico’s eveneens een diefstalverzekering voor je inboedel laten opnemen.

Daarenboven raden wij aan om het zogenaamde ‘verhaal van derden’ te laten verzekeren: wanneer bv. een brand in de huurwoning tot gevolg heeft dat ook het pand van de buren beschadigd is, dan zal de verzekeraar in een polis waarin ‘de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden’ mee is verzekerd, ook tussenkomen tot vergoeding van de schade geleden door deze buren.

Bovendien is het ook aangeraden dat de huurder een brandverzekering afsluit voor zijn eigen inboedel, op deze manier kan je meubels en andere persoonlijke goederen beschermen tegen beschadiging en/of verlies.  

Afstand van verhaal

Naast de huurder sluit ook de eigenaar zelf een brandverzekering af met betrekking tot zijn woning. De brandverzekering van de verhuurder kan zich in principe keren tegen de (verzekeraar van de) huurder indien er een schadegeval wordt veroorzaakt waarvoor de huurder aansprakelijk is.

In sommige gevallen opteert de eigenaar ervoor om in zijn brandverzekeringspolis een ‘afstand van verhaal’ te laten opnemen. Bij een schadegeval waarvoor de huurder verantwoordelijk wordt geacht, kan de brandverzekeraar van de eigenaar zich dan voor wat betreft een aantal schadeposten niet langer tot de huurder richten. Opgelet! Zelfs al heeft de eigenaar in zijn brandverzekering ‘afstand van verhaal’ opgenomen t.a.v. de huurder, dan blijft het voor de huurder aangewezen om toch een eigen brand- en schadeverzekering af te sluiten. Schade aan de inboedel van de huurder of schade door de huurder veroorzaakt aan derden vallen immers nooit onder de ‘afstand van verhaal’.

Graag huren bij Dewaele?

Ben jij of ken je iemand die nog op zoek is naar een pand dat te huur staat? Voor vragen rond huren kan je steeds onze makelaars contacteren. 

Ontdek ons aanbod Contacteer ons

Gerelateerde artikels