Vind advies over...

Een bod uitbrengen: hoe doe je dat?

Ben je geïnteresseerd in een woning, dan is de volgende logische stap het uitbrengen van een bod. Leg hierbij wel de nodige voorzichtigheid aan de dag. Eens je een bod hebt uitgebracht, kun je immers niet zomaar terugkrabbelen! Wij geven je enkele nuttige richtlijnen mee.

Een bod is bindend!

Indien je als kandidaat-koper een bod uitbrengt op een woning, dan is dit bod bindend. De finale beslissing ligt op dat moment integraal bij de verkoper. Gaat de verkoper akkoord met het uitgebrachte bod, dan komt de verkoop in principe tot stand aangezien er op dat moment eensgezindheid is over de elementarie elementen van de verkoop, nl. de partijen, de prijs en het goed.

Indien de verkoper het bod weigert en een tegenbod uitbrengt, dan vervalt het oorspronkelijke bod en ligt de beslissing bij de kandidaat-koper. De verkoper is dan gebonden aan het voorgestelde tegenbod.

Een bod uitbrengen? Enkele tips!

Wees voldoende geïnformeerd

Vooraleer je een bod uitbrengt op een woning, ga je best even langs bij de bank. Zij kunnen je correct informeren omtrent jouw financiële mogelijkheden. Dit maakt het jou mogelijk om een realistisch en financieel haalbaar bod uit te brengen.

Zorg er tevens voor dat je voldoende geïnformeerd bent over alle aspecten van de woning vooraleer je een bod uitbrengt. Denk hierbij aan informatie zoals EPC, bodemattest, stedenbouwkundige inlichtingen, elektrische keuring, enz. Eens je bod aanvaard wordt door de verkoper, ben je immers gebonden om het pand aan te kopen.

Bepaal een geldigheidsduur

Bij het uitbrengen van een bod loop je het risico dat de verkoper je enige tijd aan het lijntje houdt, door bijvoorbeeld oneindig lang te wachten alvorens een beslissing te nemen. Om dit te voorkomen raden wij je aan om het uitgebrachte bod te beperken in de tijd door een vervaldatum of geldigheidsduur te koppelen aan het bod. Heb je geen geldigheidsduur bepaald, dan is het bod in principe van onbepaalde duur. …

Schriftelijk

Om discussies omtrent het bod te vermijden, raden wij aan om het bod steeds schriftelijk uit te brengen (d.i. de aankoopbelofte). Op die manier kun je aantonen welk bedrag geboden werd en eventueel extra bepalingen opnemen. Volgende elementen moeten zeker duidelijk en ondubbelzinnig geformuleerd worden:

  • de prijs (zowel in cijfers als in letters)
  • het voorwerp (adres van het onroerend goed + eventueel bepaalde roerende goederen vb. gordijnen)
  • geldigheidsduur van het bod
  • bepaalde modaliteiten (vb. opschortende voorwaarde verkrijgen lening)

De kandidaat-koper haakt af: wat nu?

Zoals reeds vermeld, ontstaat de koop op het moment dat de verkoper een bod aanvaardt. Beslist de kandidaat-koper vervolgens om het onroerend goed toch niet aan te kopen, dan kan de verkoper een schadevergoeding eisen. Werk je samen met een vastgoedmakelaar, dan zal er meestal een schadevergoeding worden bedongen in de aankoopbelofte. Werd er geen schriftelijke vergoeding overeengekomen, dan zal de verkoper zijn werkelijk geleden schade moeten aantonen.

Hierbij willen we nogmaals wijzen op het belang van een schriftelijk bod. Een mondeling uitgebracht bod is eveneens bindend in hoofde van de koper, maar is zeer moeilijk om te bewijzen.

Van der build

Bent u op zoek naar luxueus vastgoed? Ontdek Van der build, exclusieve eigendommen van Dewaele.

Aanbod luxevastgoed Contacteer ons

Gerelateerde artikels