Beheer met betaalzekerheid

Verhuren met betaalzekerheid gaat tenslotte nog een stapje verder dan de klassieke verhuring of het klassiek beheerdossier. Bij niet-betaling van de huurder is een tussenkomst van dewaele | vastgoed met advies gedurende een vooraf bepaalde periode verzekerd!

Dienstenpakket bij beheer met betaalzekerheid

Een huis verhuren loopt niet altijd van een leien dakje. De verhuurders willen zo snel mogelijk een goede huurder vinden, maar kennen niet altijd de juiste kanalen om ze te bereiken.

Daarnaast moet er bij het verhuren van een woning veel tijd gespendeerd worden aan bezoeken en onderhandelingen. Onze makelaars nemen deze taken op zich!

tussenkomst bij niet-betaling door de huurder

Beheer met betaalzekerheid betekent dat wij ons in zekere zin garant stellen voor de huurinkomsten. We bouwen een extra zekerheid in voor de verhuurder zodoende alle rompslomp voor de verhuurder te vermijden! Bij niet-betaling van de huurder is een tussenkomst van dewaele | vastgoed met advies gedurende een vooraf bepaalde periode verzekerd!
 

het voeren van gerechtelijke procedure bij wanbetaling

Bij aanhoudende wanbetaling van de huurgelden zorgt dewaele | vastgoed met advies in naam en voor rekening van de verhuurder voor de minnelijke ontbinding van de huurovereenkomst en/of de opstart en opvolging van een gerechtelijke procedure tot invordering van de huurachterstal en/of uithuiszetting, steeds met het oog op het bereiken van een snelle oplossing bij eventuele problemen.
 

contacteren aannemers bij herstellingen

Wanneer er herstellingen moeten uitgevoerd worden is het de bedoeling dat de huurder ons contacteert. Wij bekijken dat wat er moet gebeuren en nemen contact op met een aannemer die in staat is het probleem op te lossen tegen het voordeligste tarief. We volgen alles op zodat er een minimum aan last is voor de verhuurder.

schadegevallen afhandelen met verzekeringsmaatschappij

Bij schade staat dewaele | vastgoed met advies in voor alle contact met de verzekeringsmaatschappij. Wij zorgen ervoor dat alles duidelijk afgehandeld wordt, opnieuw met zo weinig mogelijk last voor de verhuurder!

innen van de huurgelden

De huurders betalen de huurgelden aan ons zodat wij dit perfect kunnen opvolgen. Na afname van het makelaarsloon storten wij dit door zodat je als verhuurder zich geen zorgen moet maken over het huurdergeld en als het al dan niet (op tijd) betaald wordt.

Niet de verhuring die je zoekt?

Dewaele | vastgoed met advies biedt drie mogelijke dienstenpaketten aan voor verhuur.

Ontdek onze 3 verhuurformules