Advies

 • Home
 • Advies
 • Hoeveel notariskosten moet ik betalen?

Hoeveel notariskosten moet ik betalen?

Bij de aankoop van een woning moeten heel wat extra kosten aan de notaris betaald worden. Het is een verkeerde opvatting dat dit geld rechtstreeks aan de notaris toekomt. Wij geven jou een overzicht van de aangerekende kosten.

De verkooprechten

In eerste instantie moet je op iedere aankoop van onroerend goed verkooprechten (zgn. registratierechten) betalen, behoudens de toepassing van het btw-stelsel. Deze registratierechten bedragen in het Vlaams gewest 12%, maar kunnen in meerdere gevallen verlaagd worden.

Dit bedrag wordt bij ondertekening van de authentieke akte gestort aan de notaris, die dit op zijn beurt zal doorstorten naar de bevoegde overheidsinstantie.

Wil je graag een update over wat hieromtrent op til is vanaf 1 januari 2022? Klik dan snel verder naar ons adviesartikel!

Ereloon van de notaris

Naast registratierechten moet je ook het ereloon van de notaris betalen. Bij de berekening hiervan wordt er geen rekening gehouden met het aantal uren werk dat de notaris en/of zijn medewerkers spenderen aan een specifiek dossier. De vigerende tarieven voor het opmaken van een authentieke akte zijn vastgesteld in een Koninklijk Besluit volgens een degressieve schaal van percentages. Dit betekent concreet dat het percentage zal afnemen bij een hogere aankoopprijs.

De berekeningsschijven zien er als volgt uit:

 • eerste schijf tot 7.500 EUR: 4,56 %
 • schijf van 7.500 EUR tot 17.500 EUR: 2,85%
 • schijf van 17.500 EUR tot 30.000 EUR: 2,28%
 • schijf van 30.000 EUR tot 45.495 EUR: 1,71%
 • schijf van 45.495 EUR tot 64.095 EUR: 1,14%
 • schijf van 64.095 EUR tot 250.095 EUR: 0,57%
 • schijf hoger dan 250.095 EUR: 0,057%

Rekenvoorbeeld

Koop je een woning met een aankoopprijs van 150.000 EUR, dan wordt het ereloon als volgt berekend:

 • 4,56 % op schijf tot 7.500 EUR = 342,00 EUR
 • 2,85% op schijf van 7.500 EUR tot 17.500 EUR = 285,00 EUR
 • 2,28% op schijf van 17.500 EUR tot 30.000 EUR = 285,00 EUR
 • 1,71% op schijf van 30.000 EUR tot 45.495 EUR = 264,96 EUR
 • 1,14% op schijf van 45.495 EUR tot 64.095 EUR = 212,04 EUR
 • schijf van 64.095 EUR tot 150.000 EUR: 0,57% = 489,66 EUR

----------------------------------------------------------------------------------------------------

= 1.878,66 EUR

(Let wel: dit artikel handelt enkel over een klassieke verkoop en niet over een situatie van vrijwillige of gerechtelijke openbare verkoop (al dan niet online (via Biddit)); in dat geval gelden immers andere - hogere - tarieven.)

Bovenop dit bedrag moet de notaris 21% btw inhouden, die hij rechtstreeks moet overmaken naar de federale overheid. De notaris is deontologisch verplicht om deze wettelijke barema’s na te leven, het is hem dus niet toegestaan bepaalde kortingen te geven of een hoger honorarium aan te rekenen.

Aktekosten

Voor elke aankoopakte moet de notaris enkele noodzakelijke kosten maken, die hij aan de koper zal doorrekenen. Het betreft onder meer kosten voor het uitvoeren van bepaalde opzoekingen en het opvragen van de nodige attesten en documenten (vb. bodemattest, hypothecair getuigschrift, fiscale opzoekingen, enz.)

Dit bedrag is niet wettelijk vastgesteld en kan dus verschillen afhankelijk van notaris tot notaris. Daarnaast zullen ook de complexiteit van het dossier en de tarieven in jouw regio een rol spelen.

Kosten overschrijving

Vervolgens moet je nog rekening houden met de kosten van de overschrijving. Na het verlijden van de authentieke akte wordt deze overschreven op het hypotheekkantoor. Door deze overschrijving wordt de akte tegenstelbaar aan derden.

Voor deze overschrijving mag je rekenen op 230 EUR.

Kredietkosten

Sluit je een hypothecair krediet af voor de aankoop van je woning, dan zul je hiervoor bijkomende kosten betalen. Er dient een registratierecht betaald te worden, ten belope van 1 % op de totale som waarvoor een hypotheek genomen wordt, en de hypotheekrechten dienen vereffend te worden. Er is tevens een recht op geschriften verschuldigd van 50 EUR. Voor het verlijden van de akte zal de notaris een ereloon aanrekenen dat wettelijk is vastgesteld en dat varieert naargelang het kredietbedrag, zoals ook het geval is bij de verkoopsakte. Daarnaast zal hij ook aktekosten aanrekenen, zijnde kosten die hij heeft moeten maken voor het verzamelen van allerhande inlichtingen.

Wil je graag weten hoeveel kosten je in totaal zal moeten betalen op de aankoop van je woning? Dan kun je een indicatieve berekening maken via deze rekenmodule.

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Gerelateerde artikels

Koop je een huis of bouwgrond, dan moet je daarop notariskosten betalen. Hieronder valt meer dan louter het ereloon van de notaris. Lees hier meer!

Goede vraag ...wat is mijn huis waard?

Vraag nu een gratis schatting aan

Blijf op de hoogte

Onze tips gratis in je mailbox!

Schrijf je in voor de tweewekelijkse e-mail en ontvang gratis nuttige tips en advies om zowel je huis te verkopen of verhuren.

Schrijf me in
deel van
site by

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.