Blog

17/04/19 De samenwoontest: zijn jullie er klaar voor?

Jullie denken erover na om binnenkort te gaan samenwonen. Het in elkaar zetten van een Ikea-kast wordt vaak beschouwd als de ultieme samenwoontest. Met deze test bieden we alternatief en kan je checken in hoeverre samenwonen een goed idee is.

De samenwoontest: zijn jullie er klaar voor?

Hieronder vinden jullie 5 reeksen met telkens een aantal stellingen. Deze stellingen duiden op de verschillende valkuilen voor samenwoners. De focus ligt op in hoeverre het samenwonen een goed idee is. De test richt zich niet op de kwaliteit van jullie relatie.

Het is de bedoeling om bij elke stelling een cijfer van 0 tot 5 te noteren. Een '0' betekent 'helemaal niet van toepassing', een '5' betekent 'helemaal van toepassing'. 
Als je deze test met twee wilt invullen, vertel dan aan elkaar welk cijfer jij zou geven. Mochten jullie er niet uit raken welk cijfer het meest correct is, neem dan het gemiddelde van beide cijfers. 


Reeks 1

 1. We verdienen allebei ongeveer evenveel.
 2. We betalen allebei ongeveer evenveel.
 3. We hebben duidelijke afspraken over wie wat betaalt.
 4. We kunnen het allebei laten merken als we iets waarderen in de ander.
 5. Geen van beiden is thuis vroeger bijzonder 'verwend'.

Reeks 2

 1. We kunnen ons allebei goed inleven in de ander.
 2. We hebben in veel zaken eenzelfde smaak.
 3. Compromissen sluiten kunnen we allebei goed.
 4. Onze voorgaande inrichtingen zien/zagen er niet al te verschillend uit.
 5. De waarde van 1€ zien we ongeveer gelijk.

Reek 3

 1. We verschillen niet heel sterk in hoe we omgaan met stress.
 2. We zijn samen al de nodige tegenslag doorgekomen.
 3. Ons leven is vrij relaxed en ontspannen.
 4. Over grote beslissingen met betrekking tot het huis en de financiën hebben we uitgebreid overleg.
 5. Op ons werk zijn we allebei vrij stressbestendig.

Reeks 4

 1. We kunnen heel goed met elkaar lachen.
 2. We hebben een aantal hobby's en interesses voor onszelf.
 3. We hebben een aantal hobby's en interesses gemeen.
 4. We kunnen onszelf zijn, maar er zijn ook grenzen.
 5. We voelen elkaars stemming goed aan.

Reeks 5

 1. Ons onderkomen telt aardig wat vierkante meters.
 2. We zijn beiden gewend aan samenleven met anderen.
 3. We doen graag af en toe ons eigen ding.
 4. We hebben allebei een leuke vriendenkring.
 5. We respecteren elkaars privacy.

Tel nu per reeks de punten op en bekijk hieronder de conclusies. 

Meer dan 15 punten per reeks?
Jullie zijn klaar om succesvol samen te wonen! Jullie lijken de 5 samenwoonvalkuilen perfect te omzeilen. 

Minder dan 15 punten per reeks?
Geen nood. Jullie kunnen er een werkpuntje van maken om te leren omgaan met jullie meningsverschillen. Een andere risicofactor is dat de kans bestaat dat de zaken niet helemaal goed verdeeld zijn tussen jullie. Help elkaar waar nodig, en voor je het weet vormen jullie het perfecte stel dat snel de stap zal zetten om samen te gaan wonen. 

(Bron: Robert Doggers - 'Samenwonen doe je zo')


We geven je nog enkele tips bij het samenwonen:

 • Maak geen takenlijstje: een lijstje dat aangeeft wie wanneer moet koken en moet schoonmaken kan heel wat stress teweegbrengen. Bepaal samen een dag wanneer bijvoorbeeld samen de schoonmaak houdt en ruim je eigen spullen op.
 • Maak tijd voor elkaar: je woont nu wel samen en ziet elkaar bijna dagelijks, toch is het belangrijk om wekelijks 1 avond voor jullie te reserveren. 
 • Laat kleine dingen toe: probeer je niet te ergeren aan kleine dingen zoals schoenen die niet op de juiste plaats staan of iets dat niet opgeruimd is. Stoor je je echt, vertel dit dan op een rustige manier aan je partner.
 • Ga eens uit zonder elkaar: je ziet elkaar nu heel vaak. Net daarom is het nu ook van belang om nog geregeld met je vrienden af te spreken. Het is belangrijk om elkaar eens te missen, ook al is het maar voor een korte avond.

Categorieën: Tips & trends