Blog

24/09/20 Verlaagde registratierechten/verkooprechten

Iedereen die vastgoed aankoopt, moet hierop verkooprechten (de vroegere registratierechten) betalen. Sinds de afschaffing van de woonbonus, werd de regeling rond de verkooprechten aangepast, waardoor men sinds 1 januari 2020 kan genieten van verlaagde verkooprechten van 5% of 6% indien er voldaan is aan welbepaalde voorwaarden. En er is opnieuw verandering op til, aangezien op 21 februari 2020 een aantal belangrijke wijzigingen werden aangekondigd. 

Verlaagde registratierechten/verkooprechten

Verlenging termijn om domicilie te plaatsen

Sinds 1 juni 2018 is het zo dat wanneer een enige en eigen woning wordt aangekocht aan het gunsttarief van inmiddels 5% of 6% (voor 1 januari 2020: 6% of 7%), één van de voorwaarden is dat de koper zijn domicilie daar ook effectief moet vestigen binnen de twee jaar, te rekenen vanaf de datum van de authentieke akte. 

Moet je als koper nog renovatiewerken uitvoeren en moet je hiervoor bovendien ook nog eens een vergunning aanvragen, dan bots je meestal op het feit dat de termijn van twee jaar veel te kort is. De gevolgen zijn in het geval waarin je er niet in slaagt om je domicilie op tijd in de woning te plaatsen evenwel niet min: in dat geval moet je immers de aanvullende verkooprechten betalen, waardoor je finaal het standaardtarief van 10% verschuldigd bent. Bovendien wordt op die aanvullende rechten, nog een boete geheven van 20%.

De overheid greep daarom in en bepaalde dat de termijn om het domicilie in de enige en eigen woning te plaatsen, voortaan wordt verlengd van twee tot drie jaar. Op die manier geldt de nieuwe termijn van drie jaar voor alle aankopen die zijn gebeurd tegen het verlaagde tarief sinds 1 juni 2018. 

Beschermd monument

Ook wanneer de enige en eigen woning op de lijst staat van beschermde monumenten, wordt een wijziging doorgevoerd. De verkooprechten bedragen in dat geval 1% in plaats van 6% op voorwaarde dat dit verschil binnen de vijf jaar wordt geïnvesteerd in werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van het beschermd monument.

Deze voorwaarde blijft, maar de verplichting om zich er te domiciliëren binnen de twee jaar wordt aangepast. Deze termijn wordt verlengd tot vijf jaar, waardoor de koper hiervoor dus evenveel tijd krijgt als voor het uitvoeren van de werken. 

5% voor wie een woning sloopt en heropbouwt 

Op vandaag geniet iedereen die een ingrijpende energetische renovatie uitvoert aan de enige en eigen woning van een verlaagd tarief qua verkooprechten, nl.:een tarief van 5%. Voor wie eenzelfde woning aankoopt om deze te slopen en vervolgens (gedeeltelijk) herop te bouwen, geldt deze regel vreemd genoeg niet.

Omwille van die reden werd dan ook beslist dat vanaf 1 januari 2021 het verlaagd tarief van 5% verkooprechten, ook van toepassing is wanneer een enige en eigen gezinswoning aangekocht wordt met het oog op de sloop en vervolgens (gedeeltelijke) heropbouw met naleving van de huidige energienormen. 

Deze drie wijzigingen werden voorlopig vastgelegd in een ontwerp en moeten nog definitief goedgekeurd worden. We houden je verder op de hoogte! 


 

Categorieën: Vastgoednieuws

Graag je woning verkopen?

Contacteer ons Vrijblijvende schatting