Vind advies over...

Welke documenten breng je als huurder in orde bij een verhuis?

Wanneer je verhuist naar een ander pand dat je huurt, komt er veel meer bij kijken dan je denkt. Daarom hebben we een lijst van documenten opgesteld die je in orde moet brengen bij deze verhuis. Een aantal zaken lijken logisch, maar ben je zeker dat je van alles op de hoogte bent?

Woonverzekering

Bij het huren van een woning ben je wettelijk verplicht de woning in oorspronkelijke staat terug te bezorgen. Daarom is het van belang om als huurder een woonverzekering of brandverzekering af te sluiten. Je bent niet verplicht deze verzekering aan te gaan, maar in de praktijk wordt dit heel vaak gevraagd door de eigenaar.  
In tegenstelling tot wat velen denken, dekt de brandverzekering niet enkel brand maar ook bliksem-, storm-, en waterschade. Als huurder kan je ook aansprakelijk gesteld worden voor brandschade, tenzij je kan aantonen dat het niet jouw schuld is. Het is aangewezen om een brandverzekering af te sluiten om je te ontlasten van deze aansprakelijkheid. 
 
Samen met je verzekeringsmaatschappij kan je een nieuwe woonverzekering afsluiten. 

Wateraansluiting, elektriciteits- en / of gasaansluiting

Huur je al een huis en ga je enkel verhuizen? Dan raden we je aan de water-, gas- en elektriciteitsmaatschappij hiervan op de hoogte te stellen. Je kan de waterlevering van het oude adres opzeggen en een aanvraag indienen voor het nieuwe adres. Zo ontvang je tijdig enkele formulieren van adreswijziging die je hen nadien moet bezorgen. Ook wanneer je als huurder deze aansluitingen wil overnemen van de verhuurder, dan bespreek je dit met de maatschappij. 

Huur je voor het eerst? Kies dan een energieleverancier en geef je meterstanden door.

Plaatsbeschrijving / huurstaat

Bij een huurovereenkomst zijn verhuurder en huurder verplicht om over te gaan tot het opmaken van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving. Hierin beschrijf je de toestand van de woning op het moment dat je er woont. Het is aan te raden om hiervoor beroep te doen op een expert. Zo ben je later veel beter ingedekt. 

Doorlopende betalingsopdracht

Bij het huren van een pand kan je de maandelijkse huur het best betalen via een doorlopende opdracht, dit kan geregeld worden bij de bank. Een doorlopende opdracht is een automatische overschrijving dat een vast bedrag op een vast tijdstip stort op de rekening van de verhuurder. Het bespaart je veel tijd want je vermijdt maandelijkse manuele overschrijvingen. 

Domicilie via het gemeentehuis

Na de verhuis heb je 1 maand de tijd om je nieuw adres te melden bij de dienst bevolking van je nieuwe woonplaats op het gemeentehuis. Indien je dit niet zou doen, dan krijg je hiervoor een boete. Een wijkagent zal controleren, binnen de 3 weken, of je er werkelijk woont door je een bezoekje te brengen in de nieuwe woonst.

Instellingen verwittigen

Niet alleen het gemeentehuis moet op de hoogte gebracht worden van jouw adreswijziging. Ook aan andere instellingen geef je door dat je adres gewijzigd is. Zoals de bank, werkgever, fonds voor kinderbijslag, internetprovider, telefoonorganisatie, organisaties waar je lid van bent, school van jouw kinderen, …
 
Maar let op, je moet niet overal je adres laten aanpassen. Als je in de gemeente je domicilie wijzigt, dan wordt onder andere de Christelijke Mutualiteit hiervan op de hoogte gebracht. Als je zelfstandig bent, dan wordt ook de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) hiervan automatisch verwittigd. Sommige adreswijzigingen verlopen dus automatisch wat je een hoop papierwerk bespaart. 

Post verwittigen

Dagelijks komt de postbode langs om brieven en reclame te bezorgen in jouw brievenbus. Wanneer je verhuist, is het aangewezen om de post te verwittigen van je nieuw adres. Zo zullen zij jouw post doorsturen naar jouw nieuwe woning. 
Meer informatie vind je op de site van bpost.

Verhuis

Bij een verhuis komt heel wat werk kijken: de organisatie, het inpakken, het vervoer... Wanneer je grote meubels wilt verhuizen, is het aangewezen een verhuisfirma te contacteren. Zij kunnen een lift bezorgen om je meubels in goede staat naar boven te brengen. Wanneer je veel plaats nodig hebt voor deze verhuiswagen, verwittig je de lokale politie voor een toelating voor parkeerverbodsborden. Vele handen maken licht werk, je kan beroep doen op je vrienden om je te helpen bij de verhuis. Wie weet helpt een oproep op Facebook wel! 

Huur je nu al?

Als je momenteel al een pand huurt, mag je niet vergeten dit contract tijdig en correct op te zeggen. Breng de eigenaar op de hoogte van deze verhuis met een aangetekend schrijven. Verwittig alle eigenaars. 

Veel succes met jullie verhuis!

Graag huren bij Dewaele?

Ben jij of ken je iemand die nog op zoek is naar een pand dat te huur staat? Voor vragen rond huren kan je steeds onze makelaars contacteren. 

Ontdek ons aanbod Contacteer ons