Dewaele Vastgoeddiensten © 2024

Hoe omgaan met onthoudingen bij de stemming op een algemene vergadering?

29e05fceccc244ccb16e8a57a93d34a2
Sofie Demeulemeester
Legal manager
13 maart 2024
Belgie

Op quasi elke algemene vergadering van een vereniging van mede-eigenaars, moeten er belangrijke beslissingen worden genomen. Elke mede-eigenaar wordt dan ook uitgenodigd om op deze algemene vergadering aanwezig te zijn en mee te stemmen. Maar wat als je je als mede-eigenaar wenst te onthouden over bepaalde punten die worden gestemd? Wij geven je graag wat meer uitleg hieromtrent!

Even herhalen: het aanwezigheidsquorum

Vooraleer de algemene vergadering beslissingen kan nemen, moet er gekeken worden of deze algemene vergadering wel geldig is samengesteld. Opdat voldaan zou zijn aan dit aanwezigheidsquorum moeten:

  • ofwel meer dan ½ van de mede-eigenaars aanwezig/via volmacht vertegenwoordigd zijn, die bovendien minstens ½ van de aandelen vertegenwoordigen;

  • ofwel de aanwezige/via volmacht vertegenwoordigde mede-eigenaars meer dan ¾ van de aandelen in de gemene delen hebben;

Het is de taak van de syndicus om bij de start van de vergadering te evalueren of het aanwezigheidsquorum werd behaald of niet. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan kan na minstens 15 dagen een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen, waarbij het aantal aanwezigen - en bijgevolg het aanwezigheidsquorum - niet meer speelt.

Voor, tegen of geen mening?

Eenmaal het aanwezigheidsquorum werd bereikt, zal de syndicus de verschillende punten van de dagorde overlopen en kan er worden overgegaan tot de stemming over deze verschillende agendapunten.

Afhankelijk van het agendapunt waarover wordt gestemd, spelen volgende meerderheidsvereisten opdat van een voldoende meerderheid bij de stemming zou kunnen worden gesproken:

  • gewone meerderheid (ook wel volstrekte of absolute meerderheid genoemd): minstens 50% + 1 van de aanwezige/via volmacht vertegenwoordigde mede-eigenaars. Deze meerderheid is de regel voor het merendeel van de beslissingen die worden genomen binnen de VME;

  • ⅔ meerderheid van de aanwezige/via volmacht vertegenwoordigde mede-eigenaars (vb.: renovatie van de gevel);

  • ⅘ meerderheid van de aanwezige/via volmacht vertegenwoordigde mede-eigenaars (vb.: wijziging bestemming gemeen deel, afbraak & heropbouw gebouw);

  • eenparigheid (ook wel unanimiteit genoemd): hierbij moeten alle mede-eigenaars aanwezig/via volmacht vertegenwoordigd zijn én moeten zij allemaal akkoord gaan (vb.: wijziging verdeling aandelen mede-eigendom);

Elke mede-eigenaar kan hierbij voor of tegen stemmen, of - indien hij/zij geen standpunt wenst in te nemen - zich onthouden van de stemming. Belangrijk om weten is dat wanneer het aanwezigheidsquorum werd bereikt, er sowieso geldige beslissingen kunnen worden genomen, ook al zijn er mede-eigenaars die zich bij de stemming zelf onthouden.

Hierbij bepaalt de appartementswet uitdrukkelijk dat onthoudingen voor de berekening van de vereiste meerderheid, niet beschouwd worden als uitgebrachte stemmen (artikel 3.87 §8 lid 2 van Boek 3 van het B.W.). Let op: dit betekent wel dat indien een beslissing via unanimiteit moet worden genomen, er bij één onthouding al meteen geen éénparigheid/unanimiteit meer bereikt kan worden, aangezien iedereen in dat geval effectief moet stemmen.

We leggen dit graag uit aan de hand van een voorbeeld:

In een VME zijn er 20 mede-eigenaars die 2.000 aandelen vertegenwoordigen. Bij aanvang van de algemene vergadering stelt de syndicus vast dat het aanwezigheidsquorum werd bereikt aangezien 12 mede-eigenaars aanwezig zijn die 1.400 aandelen vertegenwoordigen. Voor 1 agendapunt moet een ⅘ meerderheid behaald worden.

In het geval dat iedereen meestemt en niemand zich onthoudt, moeten er in totaal 1.120/1.400 aanwezige/via volmacht vertegenwoordigde mede-eigenaars “ja” stemmen om deze ⅘ meerderheid te behalen.

Stel dat evenwel 5 mede-eigenaars die 600/1.400 aandelen vertegenwoordigen, zich onthouden tijdens de stemming, dan zou voornoemde meerderheid in principe niet meer gehaald kunnen worden. Aangezien met deze “onthoudingen” geen rekening wordt gehouden, moet evenwel enkel bekeken worden of minstens ⅘ van de 800/1.400 (nl.: 640) aandelen waarvoor wél een stem werd uitgebracht, “ja” werd gestemd.

Enkel de verhouding tussen het aantal “ja”-stemmen en “neen”-stemmen is dus relevant.

Wat met blanco of ongeldige stemmen?

Voor blanco of ongeldige stemmen geldt dezelfde redenering: ook hier worden deze op basis van artikel 3.87 §8 lid 2 van Boek 3 van het B.W. buiten beschouwing gelaten voor het berekenen van de behaalde meerderheid. Bij een beslissing die unanimiteit vereist, betekent dit evenwel - net zoals in geval van een onthouding - dat al meteen geen éénparigheid/unanimiteit meer kan worden behaald.

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Gerelateerde video's

Ik verkoop mijn woning die verhuurd is Welke stappen moet ik ondernemen Wikimmo
Speel video af

Ik verkoop mijn woning die verhuurd is. Welke stappen moet ik ondernemen? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Woonvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren Vastgoedportefeuille optimaliseren Syndicus
Wat is het reglement van interne orde wikimmo
Speel video af

Hou rekening met het reglement van interne orde! - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Woonvastgoed kopen Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren Syndicus
Ik verkoop mijn woning die verhuurd is Welke stappen moet ik ondernemen Wikimmo
Speel video af

Ik verkoop mijn woning die verhuurd is. Welke stappen moet ik ondernemen? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Woonvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren Vastgoedportefeuille optimaliseren Syndicus
Wat is een basisakte Wikimmo
Speel video af

Wat is een basisakte? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Woonvastgoed kopen Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren Syndicus
Welke kosten en lasten zijn voor de verhuurder Wikimmo
Speel video af

Welke kosten en lasten zijn voor de (ver)huurder? - Wikimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren Syndicus

Ook interessant om te lezen

Zoekopdracht

Dewaele zoekt voor jou

Een ruim bedrijfspand, een villa in 't groen of een appartement aan zee. Laat ons weten wat je precies zoekt en ontvang als eerste het meest recente (en discrete) aanbod in je mailbox. En dit nog voor het op de vastgoedwebsites wordt gepubliceerd!

Zoekopdracht opslaan Bekijk het aanbod

Wij maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij tracking- en advertentiecookies te gebruiken om jouw websitebezoek persoonlijker te maken. Ben je benieuwd naar deze gepersonaliseerde advertenties? Klik dan op “Akkoord”(met ons privacybeleid). Lees meer

Je browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.