Vind advies over...

Als de natuur vervelend wordt: wat kun je ondernemen tegen ‘hinderende’ beplanting van je buur?

Jouw nieuwe buurman is een fervente natuurliefhebber en plant een aantal hoge bomen en struiken vlakbij de perceelgrens. Op het eerste gezicht heb je hier geen problemen mee, maar hou er rekening mee dat dergelijke beplanting op termijn een aantal ongemakken met zich kan meebrengen.

Wettelijke afstanden en plaatselijke gebruiken

Als jouw buurman struiken en bomen wil planten in zijn tuin, dan moet hij rekening houden met bepaalde afstanden zodat hij de buren niet kan hinderen. De afstanden waarmee men rekening moet houden zijn afhankelijk van het type beplanting.

Hoogstammige bomen

Opteert men voor bomen die vallen onder de noemer ‘hoogstammige bomen’ (denk hier bijvoorbeeld aan eik, kastanje, acacia, …), dan bepaalt het Veldwetboek dat de plantafstand minstens 2 meter moet bedragen te rekenen vanaf de perceelgrens. In bepaalde regio’s bestaan er afwijkende “vast en erkende gebruiken” voor het planten van bomen. Indien jouw stad/gemeente dergelijke plaatselijke gebruiken heeft, dan mag men zich hierop beroepen.

Laagstammige bomen en struiken

Ook voor alle andere beplanting moet men rekening houden met de plaatselijke gebruiken. Bij gebrek hieraan kun je terugvallen op de wettelijke minimumafstanden die bepalen dat de overige beplanting op 0,5 meter van de perceelgrens moeten blijven. Voor levende hagen (vb. klimop) moet men dezelfde afstanden respecteren als voor laagstammige bomen, nl. een halve meter.

Hou rekening met bijkomende hinder

Zelfs als jouw buurman de wettelijke afstanden respecteert, kun je nog bepaalde ongemakken ondervinden als gevolg van zijn beplanting:

  • vallende bladeren en vruchten
  • bomen verhinderen zonlicht in de tuin
  • overhangende takken
  • boomwortels die tot in jouw tuin groeien
  • enz.

Als je dergelijke ongemakken ervaart en je buur wil hieraan niet spontaan verhelpen, dan moet je bij de rechter aantonen dat je ‘abnormale hinder’ ondervindt door de beplanting van uw buur. De rechter zal dit geval per geval beoordelen.

Een vaak voorkomend probleem zijn overhangende takken. Indien deze takken over de perceelgrens hangen, dan heb je het recht om te eisen dat jouw buur deze takken verwijdert. Het is niet toegelaten om zomaar zelf overhangend groen te snoeien. Dezelfde situatie kan zich voordoen met boomwortels. Echter, in dit geval mag je wel het recht in eigen handen nemen en deze wortels zelf weghakken.

Wij raden jullie aan om steeds duidelijke afspraken te maken met de buren omtrent hagen, bomen, enz. zodat problemen kunnen vermeden worden. Doen zich toch problemen voor, dan kunnen wij jou adviseren om in eerste instantie de situatie minnelijk te regelen en slechts in extreme gevallen naar de rechtbank te stappen. Immers, je moet nog een lange tijd naast elkaar wonen. Men zegt niet voor niks  “een goede buur is beter dan een verre vriend”.

Graag verkopen of kopen?

Wil je graag meer weten over de verkoop van panden? Of nog op zoek naar een pand te koop?

Bekijk ons aanbod Contacteer ons voor meer informatie

Gerelateerde artikels