Blog

14/05/19 Gesplitst aankopen wordt fiscaal nog interessanter

Op 12 juni 2018 velde de Raad van State een belangrijk arrest m.b.t. gesplitste aankopen dat op het vlak van successieplanning belangrijke gevolgen heeft. Wij geven jou hierover graag wat meer informatie.

Gesplitst aankopen wordt fiscaal nog interessanter

Gesplitste aankoop: even herhalen

Een gesplitste aankoop houdt in dat bij de aankoop van een onroerend goed de ene persoon het vruchtgebruik koopt en de andere de blote eigendom, vb.: een groottante koopt het vruchtgebruik van een onroerend goed en haar favoriete neefje de blote eigendom. Dit biedt als voordeel dat de groottante zelf nog voordeel kan halen uit het geschonken onroerend goed of dat zij het onroerend goed zelf nog kan bewonen of er huurinkomsten uit kan genereren. Eenmaal zij overlijdt, dooft haar vruchtgebruik uit en wordt haar neefje automatisch volle eigenaar van het pand. Ook bij (groot)ouders en (klein)kinderen komt dergelijke constructie inzake successieplanning vaak voor.

Nadeel hierbij is dat de Vlaamse belastingsdienst ervan uitgaat dat bij overlijden van de groottante, het desbetreffende onroerend goed in volle eigendom aanwezig is in haar nalatenschap, zodat het neefje op de volledige waarde ervan erfbelasting moet betalen.

Het neefje kan aan deze hoge erfbelasting evenwel “ontsnappen” door een zogenaamd “tegenbewijs” te leveren en aan te tonen dat hij de nodige “persoonlijke gelden” ter beschikking had op het moment van de aankoop van het onroerend goed. Veelal gebeurt dit door de groottante - voorafgaand aan de aankoop - het aankoopbedrag voor de blote eigendom te laten schenken aan dit neefje, waarna deze de blote eigendom zelf kan aankopen. Bij overlijden van de groottante komt het vruchtgebruik vervolgens integraal toe aan het neefje zonder dat hierop nog een erfbelasting verschuldigd is.

Standpunt VLABEL

Met het oog op het leveren van het tegenbewijs, vereiste VLABEL voorheen dat de gelden die werden aangewend voor de aankoop van de blote eigendom, werden geschonken via een geregistreerde schenking, waarop aldus schenkingsrechten werden betaald.

Een niet-geregistreerde schenking werd in die optiek niet beschouwd als een aanvaardbaar tegenbewijs.

De Raad van State gooit het standpunt van VLABEL overboord

Op 12.06.2018 besliste de Raad van State dat deze schenkbelasting niet langer mag worden gebruikt als criterium. Dit betekent dat VLABEL bij toekomstig te behandelen dossiers ook niet-geregistreerde schenkingen zal aanvaarden als tegenbewijs om het betalen van erfbelasting bij een voorafgaande gesplitste aankoop te vermijden.

Pas wel op: overlijdt de schenker binnen de 3 jaar na de schenking van het bedrag om de blote eigendom aan te kopen en werd geen schenkbelasting betaald, zal toch een erfbelasting verschuldigd zijn. Het kan in sommige gevallen dus raadzaam zijn om de schenkingsakte - die ten allen tijde kan worden geregistreerd - naderhand toch nog vrijwillig ter registratie aan te bieden, zodat via het betalen van een schenkbelasting op het bedrag van de blote eigendom de - fors hogere - erfbelasting op de volledige eigendom alsnog wordt vermeden.

Categorieën: Tips & trends

Wil je nog meer tips ontdekken?

Volg ons op sociale media of lees onze blog!

Volg ons op Facebook Lees de blog

Gerelateerde posts