Vind advies over...

Kan een minderjarige een woning huren?

Een 16-jarige klopt bij jou aan met de vraag of hij jouw studio mag huren. Hoe pak je dit best aan: is het toegestaan om te verhuren aan een minderjarige? Of moet er steeds een meerderjarige het contract mee ondertekenen?

Wettelijke vertegenwoordiger

Zolang je minderjarig bent, ben je in België handelingsonbekwaam en kun je in principe zelf geen rechtshandelingen stellen. Dit betekent concreet dat je zelf niet vrij over je goederen kan beschikken en dat je zelf geen overeenkomsten kan afsluiten. Enkel een wettelijke vertegenwoordiger - al dan niet na het bekomen van een machtiging door de vrederechter - kan in jouw plaats bepaalde handelingen stellen. In het merendeel van de gevallen zijn dit de ouders, maar het is ook mogelijk dat dit iemand anders is (vb. een voogd). 

Indien een jongere dus een huurcontract van maximaal 9 jaar wenst aan te gaan, dan is de algemene regel dat de wettelijke vertegenwoordiger dit contract moet ondertekenen. 

Een uitzondering hierop is de ontvoogde minderjarige. Deze kan wel alleen een huurovereenkomst aangaan met een duur van maximum 9 jaar.

Ongeldig huurcontract

Indien een minderjarige toch zelf een huurovereenkomst afsluit, dan betekent dit niet automatisch dat deze overeenkomst nietig is. De wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige kan wel de nietigheid inroepen voor de rechter. Hiervoor moet hij aantonen dat de minderjarige door het huurcontract benadeeld wordt, bijvoorbeeld omdat de huurprijs te hoog is in vergelijking met de inkomsten van de jongere. 

Enkel de minderjarige of zijn wettelijke vertegenwoordiger kunnen de nietigheid inroepen. Indien de verhuurder problemen ondervindt (vb. niet-betaling van de huurgelden) kan hij zich van zijn kant niet beroepen op de nietigheid van de overeenkomst. 

Meerderjarige laten tekenen

Een andere mogelijkheid om te verhuren aan een minderjarige is dat de wettelijke vertegenwoordiger in eigen naam en voor eigen rekening een huurovereenkomst afsluit. 

Ontdek ons aanbod

Met vastgoedkantoren in West- en Oost-Vlaanderen en Brussel, bieden wij een gevarieerd aanbod aan bij jou in de buurt: van rijhuizen tot riante herenhuizen en villa’s, van een eenvoudig appartementje tot een heuse penthouse. 

Te koop Te huur

Gerelateerde artikels