Vind advies over...

Meeneembaarheid: reeds betaalde verkooprechten meenemen in je ‘rugzakje’

Bij de aankoop van een stuk grond of van een woning dienen meestal verkooprechten betaald te worden (de zgn. registratierechten). Wat als je een tijdje later een nieuwe woning aankoopt?  Dien je op deze aankoop opnieuw de volle pot aan verkooprechten te betalen of is er een compensatieregeling voorzien?  
 

Begrip “meeneembaarheid”

In bepaalde gevallen kan je de voor een eerdere aangekochte woning betaalde registratierechten in mindering brengen van de registratierechten die je verschuldigd bent bij de aankoop van een nieuwe woning (= rugzakprincipe). Op die manier hoef je dus niet de volle pot aan registratierechten te betalen bij de aankoop van de nieuwe woning.  Dit principe wordt de “meeneembaarheid van verkooprechten” genoemd.

We onderscheiden twee manieren van meeneembaarheid:

 • de verrekening: je 'oude' woning wordt verkocht of verdeeld vóór de aankoop van je 'nieuwe' woning', de meeneembaarheid kan plaatsvinden bij de registratie van de aankoop van je 'nieuwe' woning.  
 • de teruggave: je 'oude' woning wordt verkocht of verdeeld na de aankoop van een 'nieuwe' woning, de meeneembaarheid vindt plaats door middel van een teruggave na de akte van verkoop of verdeling van je 'oude' woning.  

Ook bij de aankoop van bouwgrond, een onroerend goed dat na verbouwing tot woning kan worden bestemd of een nieuwbouwwoning (indien het verkooprecht op de grondwaarde wordt geheven), kun je van deze meeneembaarheid genieten.

Voorwaarden meeneembaarheid

Niet iedereen geniet automatisch van de meeneembaarheid. Je dient hiervoor aan enkele voorwaarden te voldoen:

 • zowel de 'oude' als de 'nieuwe' woning moet in het Vlaamse Gewest liggen.
 • de koper is een natuurlijke persoon (geen vennootschap of VZW)
 • de aankoop en verkoop moeten zuiver zijn. Met "zuiver" worden alleen koopovereenkomsten in de burgerrechtelijke zin bedoeld, waarbij een prijs betaald wordt. Voor een ruilovereenkomst geldt de meeneembaarheid dus niet. Het heeft echter geen belang of de aankoop geschiedt bij een verkoop uit de hand of bij een (vrijwillige of gedwongen) openbare verkoop. In geval van verdeling moeten  alle rechten in de oude woning worden afgestaan.
 • er moeten registratierechten / verkooprechten betaald zijn voor de oude woning

Daarenboven dien je rekening te houden met volgende termijnen:

 • De oude woning moet tot hoofdverblijfplaats dienen van de koper(s) binnen 18 maanden:
  • vóór de verkoop van de nieuwe woning  (ingeval van verrekening)
  • vóór de aankoop van de nieuwe woning (ingeval van teruggave).
    
 • De verkoop van de oude woning moet plaatsvinden binnen de 2 jaar:
  • vóór de aankoop van de nieuwe woning (ingeval van verrekening)
  • na de aankoop van de nieuwe woning 2 (ingeval van teruggave). Als de nieuwe woning  een nog op te richten woning op een bouwgrond is, dan heb je vijf jaar de tijd om de oude woning te verkopen.
    
 • De nieuwe woning moet tot hoofdverblijfplaats dienen van de koper(s):
  • binnen de 2 jaar (woning) na aankoop
  • binnen de 5 jaar (bouwgrond) na aankoop.

Beperkingen

Als je gebruik wil maken van de meeneembaarheid, moet je rekening houden met volgende beperkingen:

 • het mee te nemen verkooprecht wordt beperkt tot je wettelijk aandeel in het verkooprecht dat betaald werd bij de aankoop van de opnieuw verkochte woning;
 • het meeneembare verkooprecht bedraagt maximaal 12.500 euro;
 • het maximumbedrag van 12.500 euro wordt bovendien beperkt in verhouding tot de fractie die je bekomt in het nieuw aangekochte onroerend goed
 • Bijrechten of aanvullende rechten zijn niet meeneembaar.

Heb je nog vragen?

Nog vragen over de aankoop van een pand? Of wil je graag een pand van Dewaele bezichtigen? Onze makelaars helpen je graag verder.

Contacteer onze kantoren Bekijk ons aanbod panden

Gerelateerde artikels