Vind advies over...

Wat is het belang van een schuldsaldoverzekering?

Het merendeel van de mensen die een eigen woning kopen, sluiten hiervoor een lening af bij de bank. Bij het aangaan van zo’n hypothecaire lening, wordt er meestal tegelijkertijd ook een schuldsaldoverzekering afgesloten. Sommige banken gaan dit zelfs verplichten. Wij geven je meer info over de schuldsaldoverzekering en het belang ervan.

Wat is een schuldsaldoverzekering?

Een schuldsaldoverzekering is een verzekering die ingeval van overlijden van de verzekerde, het nog verschuldigde saldo van de lopende lening (deels) zal betalen aan de bank. De omvang van het bedrag dat zal worden betaald is afhankelijk van de verdeelsleutel die werd bepaald in de polis en die bijvoorbeeld rekening kan houden met het inkomen van beide partners.

Een vaak voorkomende verdeling is een 50/50-verhouding. Elke partner gaat zich in dit geval voor de helft verzekeren. Concreet betekent dit als één van beide partners overlijdt, de langstlevende partner nog de helft van de lening moet terugbetalen.

Wil je het helemaal safe spelen? Dan kan elke partner een schuldsaldoverzekering afsluiten voor het volledig ontleende bedrag (100/100). Bij overlijden van één partner, zal het saldo van de lening volledig worden afgelost.

Hoe wordt de premie bepaald?

De omvang van de premie is voor iedereen verschillend. Er zijn een aantal factoren die hierbij een belangrijke rol spelen:

  • Leeftijd
  • Ziekte
  • Overlijdensrisico
  • Looptijd en bedrag hypothecair krediet

De voordelen op een rijtje

Een eerste groot voordeel is uiteraard de extra bescherming voor je partner en/of nabestaanden. Een overlijden brengt meestal een hoop financiële gevolgen met zich mee, de schuldsaldoverzekering kan dit deels opvangen.

Bovendien kun je onder bepaalde voorwaarden ook genieten van een fiscaal voordeel.

Is een schuldsaldoverzekering verplicht?

Er is geen enkele wettelijke basis die jou verplicht om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Maar let op, als je een hypothecaire lening aangaat dan kan de bank je wel contractueel verplichten om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Dit is meer dan logisch aangezien dit extra waarborgen biedt voor de bank. Een belangrijke nuance is dat je niet verplicht bent om een schuldsaldoverzekering af te sluiten bij dezelfde bank als die waarbij je een hypothecaire krediet bent aangegaan.

Ondanks het feit dat er geen wettelijke verplichting is, raden wij toch ten sterkste aan om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Het kan je nabestaanden veel leed besparen!

Gerelateerde artikels