Dewaele Vastgoeddiensten © 2022

De huurder sterft: wat gebeurt er met het huurcontract?

29e05fceccc244ccb16e8a57a93d34a2
Sofie Demeulemeester
Legal manager
09 november 2019

Stel: de huurder van jouw woning overlijdt. Wat gebeurt er in dat geval met jullie huurovereenkomst? En wie zal het pand ontruimen in dat geval? Wij bespreken de verschillende scenario’s die zich kunnen voordoen als jouw huurder sterft.

Einde huurovereenkomst?

Afhankelijk van het moment waarop jullie huurovereenkomst ondertekend werd, zal volgende regeling van toepassing zijn:

 • Huurovereenkomst afgesloten vóór 1 januari 2019
  Volgens art. 1742 van het Burgerlijk Wetboek wordt het huurcontract niet ontbonden door de dood van de verhuurder, noch door de dood van de huurder. Het overlijden van de huurder zal dus geen invloed hebben op het (voort)bestaan van de huurovereenkomst.

  Dit heeft als gevolg dat de erfgenamen alle verplichtingen van de huurder zullen moeten overnemen. Voor erfgenamen die zelf niet in de woning gehuisvest zijn, is dit geen aangename situatie: zij zullen immers de huurgelden moeten blijven betalen, moeten instaan voor huurschade en huurherstellingen, en bovendien slechts kunnen opzeggen volgens de modaliteiten van het contract of de (woninghuur)wet.

  De voormelde bepaling is niet van dwingend recht. Dit betekent dat partijen in het huurcontract andere gevolgen kunnen voorzien ingeval van overlijden van de huurder.

  In de huurovereenkomst kan bijvoorbeeld opgenomen worden dat de huur ten persoonlijke titel van de huurder werd afgesloten en dat het contract automatisch eindigt bij overlijden van de huurder. Ook kan een clausule worden opgenomen waarbij de erfgenamen de mogelijkheid hebben om het huurcontract met een kortere opzegtermijn te beëindigen. Hierbij wordt best ook een contractuele termijn opgenomen waarbinnen de erfgenamen de huurovereenkomst moeten opzeggen.

  In de huurovereenkomst kan niet opgenomen worden welke persoon het recht heeft om de huur voort te zetten, een dergelijk beding is immers een beding over een niet-opengevallen nalatenschap en dus verboden. Wel kan de huurder bij testament bepalen aan wie dit recht toekomt.

 • Huurovereenkomst afgesloten vanaf 1 januari 2019
  Ook in dat geval, wordt in de richting van de erfgenamen van de huurder gekeken, al voorziet het Vlaams Woninghuurdecreet - dat van toepassing is op alle woninghuurovereenkomsten die in Vlaanderen worden ondertekend vanaf 01.01.2019 - voor deze speciale en moeilijke situatie een aangepaste regeling indien de laatste huurder die in de huurovereenkomst was opgenomen, sterft.

  Meer in bijzonder wordt de huurovereenkomst in dat geval automatisch stopgezet op het einde van de tweede maand na het overlijden van deze huurder, vb.: huurder sterft op 14.08.2019, waarna huurovereenkomst op 31.10.2019 automatisch eindigt. De huurgelden blijven in deze periode verschuldigd.

  Wil één van de erfgenamen van de huurder het pand toch verder huren? Dan zal deze binnen voornoemde termijn moeten verklaren dat hij/zij de huurovereenkomst verder wil zetten.

  Wordt de huurovereenkomst niet verder gezet, dan is er aan de verhuurder - naast de huurgelden die blijven lopen tot het einde van de tweede maand na het overlijden van de huurder - een vergoeding verschuldigd ten bedrage van één maand huur, die - samen met deze huurgelden - wordt opgenomen in de nalatenschap. Bovendien moeten de erfgenamen in dat geval het huis ook ontruimen.

Wat indien de erfgenamen geen contact meer opnemen of de nalatenschap verwerpen?

Ook hier geldt een aparte regeling, afhankelijk van het moment waarop de huurovereenkomst werd ondertekend:

 • Huurovereenkomst afgesloten vóór 1 januari 2019
  Indien er na het verstrijken van een termijn van 3 maanden en 40 dagen geen erfgenamen bekend zijn of de bekende erfgenamen de nalatenschap hebben verworpen, wordt de nalatenschap als onbeheerd beschouwd. Er zal vervolgens een curator worden aangesteld door de rechtbank van eerste aanleg, die de nalatenschap zal beheren. Iedere belanghebbende kan een dergelijk verzoek indienen bij de rechtbank, ook de verhuurder. De curator zal de huurovereenkomst vervolgens moeten opzeggen, of zal onderhandelen met de verhuurder omtrent de beëindiging ervan en zal het pand vervolgens laten leeghalen.
 • Huurovereenkomst afgesloten vanaf 1 januari 2019
  Ook in dit geval zal de rechtbank - in dit geval weliswaar de Vrederechter - een curator over de onbeheerde nalatenschap kunnen aanstellen om het pand te laten leeghalen en de huurwaarborg vrij te geven, al zal de beëindiging van de huurovereenkomst niet meer moeten gebeuren door deze curator. Immers: door de nieuwe regeling zoals voorzien in het Vlaams Woninghuurdecreet - die hierboven werd uiteengezet - zal de huurovereenkomst automatisch worden ontbonden op het einde van de tweede maand die volgt op het moment van overlijden van de huurder.
De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Ook interessant om te lezen

Contract

De mogelijkheden van de verhuurder om een huurcontract voortijdig op te zeggen.

Verbouwingswerken

Kan een verhuurder het huurcontract opzeggen omwille van verbouwingswerken?

Huurprijs

Wanneer kan ik de huurprijs herzien?

Het overlijden van je huurder brengt niet automatisch het einde van het huurcontract met zich mee. Wij bespreken wat er kan gebeuren als jouw huurder sterft.

Wij maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij tracking- en advertentiecookies te gebruiken om jouw websitebezoek persoonlijker te maken. Ben je benieuwd naar deze gepersonaliseerde advertenties? Klik dan op “Akkoord”(met ons privacybeleid). Lees meer

Je browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.