Vind advies over...

Wanneer moet de woninghuurwet toegepast worden?

De Wet van 20 februari 1991 (ook wel Woninghuurwet genoemd) bepaalt duidelijk in welke gevallen de dwingende regels die erin zijn opgenomen van toepassing zijn. Wij geven jullie graag mee aan welke cumulatieve voorwaarden voldaan moet zijn opdat de Woninghuurwet van toepassing zou zijn.

1.    Er bestaat een geschreven huurovereenkomst

Opdat de Woninghuurwet van toepassing zou zijn, moet er eerst en vooral sprake zijn van een schriftelijke huurovereenkomst. Dit betekent dat één van de partijen zich er schriftelijk toe verbindt de andere het genot van een goed te geven, in ruil voor een tegenprestatie.

Artikel 1 van de Woninghuurwet bepaalt dat er een geschrift moet worden opgesteld en dat dit geschrift zeker volgende elementen moet vermelden: de identiteit van alle contracterende partijen, de begindatum van de overeenkomst, de aanwijzing van alle ruimtes en gedeelten van het gebouw die het voorwerp zijn van de verhuur, en de huurprijs.

2.    De huurder bestemt de huurwoning tot zijn hoofdverblijfplaats

Vervolgens moet de huurder het pand bestemmen tot zijn hoofdverblijfplaats, dit is de plaats waar je gewoonlijk verblijft en die de uitvalsbasis van je prive- en familiaal leven uitmaakt, los van het feit of je domicilie daar ook daadwerkelijk staat. Aangezien enkel natuurlijke personen een hoofdverblijfplaats kunnen hebben, valt het verhuren van een woning aan een vennootschap als huurder dus in principe niet onder de Woninghuurwet.

3.    Er is een uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de verhuurder

Daarnaast moet de verhuurder akkoord zijn dat de woning als hoofdverblijfplaats wordt verhuurd. Deze toestemming kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend tot stand komen. De stilzwijgende toestemming kan worden bewezen door alle wettelijke middelen. 

4.    De huurovereenkomst is ondertekend voor 01.01.2019

Werd de huurovereenkomst voor hoofdverblijfplaats in Vlaanderen ondertekend na 31.12.2018, dan gelden de dwingende regels van het Vlaams Woninghuurdecreet. Ook mondelinge huurovereenkomsten voor een hoofdverblijfplaats, vallen automatisch onder deze nieuwe regelgeving.

Meer weten?

Contacteer een makelaar uit een kantoor in je buurt voor advies op maat.

Zoek een kantoor

Gerelateerde artikels