Klassieke verhuring


De meest algemene vorm van samenwerking. Als verhuurder doe je beroep op Dewaele | vastgoed met advies en wij zoeken een geschikte huurder. Eens een huurder is gevonden, zorgen wij voor de afhandeling van het dossier.

Dienstenpakket bij klassieke verhuring

Een huis verhuren loopt niet altijd van een leien dakje. De verhuurders willen zo snel mogelijk een goede huurder vinden, maar kennen niet altijd de juiste kanalen om ze te bereiken.

Daarnaast moet er bij het verhuren van een woning veel tijd gespendeerd worden aan bezoeken en onderhandelingen. Onze makelaars nemen deze taken op zich!

Marktconforme waardebepaling

Onze makelaars kennen de markt door en door en zijn dus ook in staat om een correcte huurprijs vast te leggen conform aan de marktwaarde. Dit garandeert een snelle verhuur met maximale huuropbrengsten!

Regeling plaatsbezoeken

De plaatsbezoeken met alle kandidaat-huurders voeren onze makelaars uit, in samenspraak met de uittredende huurder plannen we deze flexibel in, ook na kantooruren.

Coördinatie van de plaatsbeschrijvingen

Een plaatsbeschrijving is bij wet verplicht. Om geschillen beter te kunnen aanpakken laten wij dit uitvoeren door een onafhankelijk expert.

Gerichte en efficiënte publiciteitsvoering

Dewaele | vastgoed met advies gaat tot het uiterste om jouw pand te verhuren. Daarom zetten wij sterk in op onze uitgebreide marketing. We publiceren onze portefeuille op alle toonaangevende vastgoedportaalsites van België, ons aanbod is natuurlijk ook terug te vinden op onze eigen website. Tot slot wordt het aanbod op een aantrekkelijke wijze geëtaleerd in de etalages of self-take-away-walls van onze kantoren.

Screening kandidaten naar credibiliteit en solvabiliteit

Niet alle kandidaat-huurders zijn even betrouwbaar! Alle kandidaat-huurders worden door onze diensten voorafgaand doorgelicht ter controle van hun solvabiliteit en credibiliteit voor het ondertekenen van de huurovereenkomst.
 

Opmaken huurovereenkomsten

Het spreekt voor zich dat wij, als vastgoedmakelaar een waterdicht huurcontract opmaken, en dit volgens de wettelijke bepalingen.

Controle regeling geblokkeerde huurwaarborg, automatische betalingsopdracht en brandverzekering

Voor sleuteloverdracht aan de huurder dienen volgende zaken door de huurder in orde gebracht te worden: oa. eerste maand huur, al dan niet syndickosten, plaatsbeschrijving, huurwaarborg, brandverzekering... Uiteraard wordt dit uitvoerig gecontroleerd door onze diensten.

Aanvragen EPC

Zonder EPC (EnergiePrestatieCertificaat) is eender welke vorm van publiceren verboden. Daarom kunnen wij de volledige organisatie hiervan op ons nemen. Samen met onze energiedeskundige garanderen we een snel verloop.

Jaarlijkse indexering 

Indien Dewaele | vastgoed met advies geen rentmeester (traditioneel beheer of beheer met betaalzekerheid) is van het onroerend goed te huur dan is de jaarlijkse indexering geen standaardservice. Als de verhuurder toch een beroep op ons wenst te doen om de indexatie jaarlijks uit te voeren, dan kan dit uiteraard besproken worden.

Niet de verhuring die je zoekt?

Dewaele | vastgoed met advies biedt drie mogelijke dienstenpaketten aan voor verhuur.

Ontdek onze 3 verhuurformules