Vind advies over...

Een garage verhuren? Hiermee moet je rekening houden!

Het verhuren van garages, autostaanplaatsen of garageboxen wordt vaak beschouwd als een eenvoudige manier om geld te verdienen. De investering is minder groot dan deze voor een woning, je creëert een vast maandelijks inkomen en er zijn minder risico’s op het vlak van schade. Uiteraard moet ook de juridische kant bekeken worden.

 

Huurcontract opmaken

Hoewel een huurcontract perfect mondeling kan afgesloten worden, raden wij toch aan om een schriftelijk huurcontract op te maken en dit ook te laten registreren. Hierdoor kun je vermijden dat er nadien bepaalde discussies opduiken (bijvoorbeeld: regeling omtrent bepaalde herstellingswerken, afspraken m.b.t. de betaling van de huurwaarborg, enz.).

Voor de opmaak van een huurovereenkomst voor garages kun je je beroepen op het gemeen huurrecht. Je hoeft dus geen rekening te houden met de regels van de woninghuurwet, deze gelden immers enkel voor woningen bestemd tot hoofdverblijfplaats. Dit brengt met zich mee dat je als verhuurder heel wat vrijer bent wat het opleggen van bepaalde verplichtingen in hoofde van de huurder betreft (bijvoorbeeld: onroerende voorheffing mag ten laste van de huurder, de beperkingen wat betreft de storting en de omvang van de huurwaarborg gelden niet).

Aangezien je over de nodige vrijheid beschikt en om latere discussies te vermijden, neem je best zoveel mogelijk afspraken met de huurder op in het huurcontract. Hierbij kan gedacht worden aan een verbod om rommel te stockeren, maar ook aan wie de kosten zal dragen indien de garagepoort plots defect blijkt te zijn en aan de verplichting voor de huurder om een brandverzekering af te sluiten.

Zorg voor een plaatsbeschrijving

Ook voor garages is het verplicht om een plaatsbeschrijving op te maken. Hoewel de kans kleiner is, loop je immers nog steeds het risico dat er zich bepaalde schade voordoet in de garage.

Het is evenwel niet noodzakelijk dat je voor de opmaak van deze plaatsbeschrijving een onafhankelijk expert aanstelt, je kunt deze perfect opmaken in samenspraak met de huurder(s). Wel is het hierbij belangrijk dat de plaatsbeschrijving door alle partijen wordt ondertekend, zodat ze tegensprekelijk is.

Btw-plichtig

Het verhuren van garages, autostaanplaatsen of garageboxen (de zgn. “stallingen”) is onderworpen aan de btw-regelgeving. Dit houdt in dat eenieder die garages wil verhuren, verplicht is om btw aan te rekenen op de huurprijs en de bijhorende btw-verplichtingen (vb. btw-nummer aanvragen, periodieke btw-aangifte, etc.) moet naleven.

Dit geldt zowel voor particulieren als voor professionelen. Een hele hoop extra administratie dus…

Vrijstelling voor ‘kleine ondernemingen’

Als verhuurder ben je evenwel niet verplicht om btw aan te rekenen als volgende voorwaarden cumulatief zijn voldaan:

  • je bent niet btw-plichtig door een andere economische activiteit
  • het jaarlijkse omzetcijfer van de huurinkomsten bedraagt niet meer dan 25.000 EUR (= zgn. ‘kleine ondernemingen’)

Let op: als ‘kleine onderneming’ kun je genieten van deze vrijstelling, maar het is geen verplichting. Je kiest zelf of je al dan niet btw aanrekent.

Dankzij de vrijstellingsregeling wordt de verhuurder vrijgesteld van een aantal administratieve en fiscale verplichtingen. Echter, als verhuurder ben je nog steeds verplicht om een btw-nummer aan te vragen!

Bijkomende uitzondering

Tot slot is het tevens belangrijk om te vermelden dat er geen btw-verplichtingen gelden als je een garage verhuurt in combinatie met een huis of appartement. Dit op voorwaarde dat deze garage deel uitmaakt van hetzelfde gebouwencomplex en de verhuur van deze garage gebeurt door dezelfde verhuurder aan dezelfde huurder als deze van de woning.

In voornoemd geval vormt de garage een bijzaak van het huurcontract van de woning, dat steeds is vrijgesteld van btw.

Ontdek je droomwoning via onze virtuele rondleidingen

Zet je virtuele bril op en wandel van de ene ruimte in de andere, terwijl je gewoon thuis in je zetel zit. Zo hoef je niet meer alle potentiële droomwoningen fysiek te gaan bezoeken en bespaar je heel wat tijd!

Ga op virtueel huisbezoek Laat je begeleiden naar je droomwoning

Gerelateerde artikels