Vind advies over...

Waarom moet de woninghuurovereenkomst geregistreerd worden?

Telkens er een nieuwe woninghuurovereenkomst wordt afgesloten, is de verhuurder wettelijk verplicht om dit contract - samen met de plaatsbeschrijving - te registreren. In dit artikel verduidelijken we het belang van een correcte en tijdige registratie.

De registratie van een huurovereenkomst: wat is dat?

De registratie van een huurcontact houdt in dat het bevoegde registratiekantoor de belangrijkste gegevens van een huurcontract inschrijft in het register. Ter bevestiging hiervan zal de registratie een stempel plaatsen op de huurovereenkomst. Daarnaast moet er tevens een exemplaar beschikbaar blijven op het registratiekantoor. De registratie van woninghuurovereenkomst is kosteloos en moet gebeuren door de verhuurder binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de ondertekening van het contract. Er zijn verschillende manieren om een huurcontract te laten registeren: dit kan rechtstreeks bij het bevoegde registratiekantoor, per post of via internet. Naast de huurovereenkomst, moet ook de bijhorende plaatsbeschrijving verplicht geregistreerd worden. 

Het verkrijgen van ‘vaste datum’

Door het registreren krijgt een huurcontract een zogenaamde ‘vaste datum’, dit heeft tot gevolg dat de overeenkomst tegenstelbaar wordt aan derden. Tegenstelbaarheid betekent dat het contract niet alleen geldt tussen de partijen, maar dat het eveneens bindend is ten opzichte van derden - bijvoorbeeld de koper van de woning die wordt verhuurd -, die dit dus ook moeten respecteren.

Ook voor de verhuurder zijn er voordelen verbonden aan de registratie van de huurovereenkomst. Wordt de huurwoning deels voor beroepsdoeleinden en deels voor bewoning gebruikt, dan zal de fiscus ieder deel afzonderlijk belasten. Vindt er daarentegen geen registratie plaats, dan zijn de volledige nettohuurinkomsten belastbaar.

Sanctie igv niet-registratie

Laat de verhuurder na om de huurovereenkomst tijdig te registreren, dan is daar een dubbele sanctie aan verbonden: enerzijds zal er een geldboete van 25 euro moeten betaald worden, anderzijds kan de huurder de huurovereenkomst die werd afgesloten vóór 01.01.2019 met onmiddellijke ingang stopzetten, zonder enige vergoeding te moeten betalen of opzeggingstermijn na te leven. Werd de huurovereenkomst afgesloten vanaf 01.01.2019, en zijn er ondertussen 2 maanden verstreken die door de verhuurder niet werden benut om de verplichte registratie uit te voeren, dan kan de huurder de huurovereenkomst op elk moment beëindigen zonder het naleven van een opzegtermijn en het betalen van een verbrekingsvergoeding, al zal dit pas kunnen de maand nadat hij de verhuurder hiervan op de hoogte bracht.  

Handige checklist voor huisverlaters

Download checklist

Gerelateerde artikels