Vind advies over...

Kan ik de onroerende voorheffing ten laste van de huurder leggen?

Als eigenaar van een onroerend goed word je met tal van kosten geconfronteerd.  Eén van de jaarlijks terugkerende kosten is de onroerende voorheffing. Kun je deze als verhuurder afwentelen op de huurder?  

De onroerende voorheffing

Ben je eigenaar van een onroerend goed in België, dan moet je jaarlijks onroerende voorheffing betalen. Deze onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting, die betaald moet worden op inkomsten uit onroerende goederen. De onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het (geïndexeerd) kadastraal inkomen.

Woninghuur

Indien er sprake is van woninghuur, dit wil zeggen dat de huurder het gehuurde goed bestemt als hoofdverblijfplaats, dan mag de onroerende voorheffing nooit ten laste gelegd worden van de huurder.

Dit verbod is wettelijk vastgelegd en dwingend van aard, dus er kan niet van afgeweken worden. Indien de huurovereenkomst toch bepaalt dat de huurder moest instaan voor de onroerend voorheffing, dan mag de huurder dit gewoon negeren.

Gemene huur

Het verbod om de onroerende voorheffing ten laste te leggen van de huurder geldt enkel voor huurovereenkomst bestemd tot hoofdverblijfplaats. Dit houdt in dat je als verhuurder bij een huurovereenkomst van gemene huur (vb. huurovereenkomst voor studentenkamers, tweede verblijf, garage, …) wel kan opnemen dat de huurder de onroerende voorheffing moet betalen. De onroerende voorheffing zal steeds toekomen op naam van de verhuurder, maar hij kan dit bedrag op zijn beurt dan recupereren bij de huurder.

Maar let op: deze bepaling moet uitdrukkelijk worden opgenomen in de huurovereenkomst. Indien er niks wordt bepaald inzake de onroerende voorheffing, wordt er van uit gegaan dat deze kost ten laste van de verhuurder is.

Handelshuur

In geval van handelshuur geldt dezelfde redenering als bij gemene huur. Ook hier kun je dus de onroerende voorheffing uitdrukkelijk ten laste van de huurder leggen.

Vermindering van onroerende voorheffing voor huurder

In bepaalde gevallen kan de verhuurder een vermindering van zijn onroerende voorheffing verkrijgen op basis van de gezinssituatie van de huurder. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als de huurder meerdere kinderen ten laste heeft of als de huurder een handicap heeft. Meer informatie omtrent de specifieke voorwaarden kun je hier terugvinden.

De onroerende voorheffing wordt dan wel betaald door de verhuurder, toch zal deze vermindering ook positief zijn voor de huurder. Immers, de verhuurder moet dit bedrag doorstorten aan de huurder ofwel verrekenen met de huurprijs.

Ontdek ons aanbod

Met vastgoedkantoren in West- en Oost-Vlaanderen en Brussel, bieden wij een gevarieerd aanbod aan bij jou in de buurt: van rijhuizen tot riante herenhuizen en villa’s, van een eenvoudig appartementje tot een heuse penthouse. 

Te koop Te huur

Gerelateerde artikels