Vind advies over...

Wat als uw huurder de huurwoning beschadigt?

Stel je voor: plots word je opgebeld door de buren met de melding dat jouw huurder het huurappartement opzettelijk beschadigt… Een nachtmerrie voor elke verhuurder. Wij geven je graag advies hoe je best reageert in dergelijke situatie.

Goede huisvader

De wet legt twee hoofdverplichtingen op voor de huurder, nl.:

het gehuurde goed gebruiken als een goed huisvader, en volgens de bestemming zoals voorzien in het huurcontract;

de huurprijs op tijd voldoen

Het gebruik als een goed huisvader houdt in dat de huurder verplicht is om de huurwoning te gebruiken en te onderhouden zoals een normaal vooruitziend en zorgvuldig persoon. Indien blijkt dat bepaalde schade is ontstaan tijdens de duur van de huurovereenkomst, dan zal de huurder hiervoor aansprakelijk zijn, tenzij hij kan aantonen dat hij niet verantwoordelijk is voor deze schade.

Naar de vrederechter!

Indien je een vermoeden hebt dat je huurder de huurwoning beschadigt terwijl de huurovereenkomst nog loopt, dan kun je dit gaan controleren. Als verhuurder beschik je immers over een ‘bezoekrecht’ dat je toelaat om te controleren of de huurder zijn contractuele verplichtingen naleeft. Hou er wel rekening mee dat dit bezoekrecht aan bepaalde voorwaarden is gekoppeld (vb. minstens één keer per jaar én na afspraak met de huurder).

Stel je vast dat de huurder het pand (opzettelijk) heeft beschadigd, dan stap je best naar de rechtbank om de situatie te laten vaststellen door de vrederechter of een gerechtelijk expert. De schade kun je dan proberen te verhalen op de huurder. Meer nog, in extremis zal de rechter de huurovereenkomst ontbinden.

Belang van de plaatsbeschrijving

In dergelijke gevallen zal een plaatsbeschrijving ervoor zorgen dat je als verhuurder sterk in je schoenen staat, zeker als deze werd opgemaakt door een expert. De plaatsbeschrijving geeft een gedetailleerde beschrijving van de staat van het onroerend goed bij aanvang van de huurovereenkomst.

Indien de schade die werd aangericht door de huurder niet in die mate is dat rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, kun je je op het einde van de huurovereenkomst baseren op deze plaatsbeschrijving om vergoeding voor deze schade te eisen.


 

Ontdek ons aanbod

Met vastgoedkantoren in West- en Oost-Vlaanderen en Brussel, bieden wij een gevarieerd aanbod aan bij jou in de buurt: van rijhuizen tot riante herenhuizen en villa’s, van een eenvoudig appartementje tot een heuse penthouse. 

Te koop Te huur

Gerelateerde artikels