Vind advies over...

Ik heb (samen met familie) een huis geërfd en wil dit verkopen. Wat moet ik doen?

Na het overlijden van je ouders, word je samen met broer(s) en/of zus(sen) eigenaar van de ouderlijke woning. In samenspraak met je familie beslis je om deze woning te verkopen. Hoe pak je dit best aan? En waar moet je rekening mee houden?

Erfbelasting 

Als je iets erft moet je hierop steeds erfbelastingen (of de voormalige successierechten) betalen. De toepasselijke tarieven verschillen naargelang de omvang van de nalatenschap en de band of verwantschap met de overledene.

In Vlaanderen wordt de nalatenschap steeds opgesplitst in twee delen: het roerend en het onroerend gedeelte. De verschuldigde erfbelastingen worden berekend op elk gedeelte afzonderlijk, dit heeft als voordeel dat het totaal erfbelastingen voordeliger zullen zijn. De exacte tarieven kun je bekijken via volgende link.

Extra kosten als je verkoopt?

Bij de aangifte van de erfbelastingen, moet er een waarde bepaald worden voor het geërfd onroerend goed. De fiscus zal deze waarde gebruiken als basis voor het berekenen van de erfbelastingen. Eens je een pand definitief hebt geërfd, kun je vrij opteren om het al dan niet te verkopen, op voorwaarde dat elke erfgenaam hiermee akkoord is uiteraard.

Maar opgepast, beslis je om het pand te verkopen voor een opvallend hogere prijs dan de overeengekomen waarde, dan zal je verplicht bijkomende erfbelastingen én een boete moeten betalen aan de fiscus.

Wat is de beste oplossing? 

Als je deze bijkomende belastingen wil vermijden raden we aan om de woning niet onmiddellijk te verkopen. De fiscus kan slechts tot twee jaar na het indienen van de aangifte bijkomende erfenisrechten opeisen. Dus als je de verkoop uitstelt, kan je het pand wellicht wel voor een hogere prijs verkopen dan hetgeen opgenomen in de aangifte.

Een andere mogelijkheid is ervoor zorgen dat er een correcte waarde is geschat in de aangifte. Hiervoor kan je beroep doen op een door de fiscus aanvaarde expert. De fiscus zal deze waarde steeds aanvaarden als definitief en dus geen bijkomende belastingen vragen. Helaas is er aan deze mogelijkheid een prijskaartje verbonden, namelijk het loon van de schatter.

Indien je toch in een situatie komt waarbij je de geërfde woning voor een hogere prijs verkoopt binnen een korte periode, dan raden wij aan om deze verkoop spontaan te melden bij de fiscus. Je zal nog steeds gehouden zijn tot het betalen van extra belastingen, maar je zal de boete kunnen vermijden. Hiervoor wend je je best tot de notaris die de erfenis heeft geregeld met de vraag een bijkomende aangifte in te dienen.

Tot slot: weet dat alle erfgenamen samen zullen moeten optreden om het huis te kunnen verkopen: door het overlijden zijn jullie nu immers mede-eigenaars geworden.

Heb je nog vragen?

Nog vragen over de aankoop van een pand? Of wil je graag een pand van Dewaele bezichtigen? Onze makelaars helpen je graag verder.

Contacteer onze kantoren Bekijk ons aanbod panden

Gerelateerde artikels