Vind advies over...

Wat is een tegenopzegging en wanneer is dit mogelijk?

Wanneer de verhuurder de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigt, dan kan je als huurder een tegenopzeg geven. Zo kan je op kortere termijn uit het gehuurde pand vertrekken.

Wat zijn de spelregels voor het geven van een tegenopzeg?

Zoals geweten, kan de verhuurder een negenjarige huurovereenkomst vroegtijdig beëindigen mits naleving van een opzegtermijn van 6 maanden in navolgende gevallen:

  • om reden van persoonlijke bewoning
  • uitvoering van werken
  • zonder motief mits betaling van een vergoeding

In die gevallen kan de huurder evenwel een tegenopzeg geven van één maand, zodat hij gebruik kan maken van een verkorte opzegtermijn en reeds één maand later het huurhuis kan verlaten. De huurder moet in dat geval geen schadevergoeding betalen, zelfs al gebeurt de opzeg tijdens de eerste drie jaar van het huurcontract.

De huurder kan deze tegenopzeg bovendien op elk ogenblik geven, waarbij de tegenopzeg begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand van opzeg.

Eenzelfde regeling geldt bij de opzeg van de huurovereenkomst door de verhuurder op einddatum, met dien verstande dat de termijn van tegenopzeg in dat geval drie maanden bedraagt.

Welke gevolgen heeft deze tegenopzeg voor de verhuurder?

Als je als verhuurder een vergoeding moet betalen voor de opzeg, bijvoorbeeld bij een ontbinding van de huurovereenkomst zonder motief, dan blijft deze schadevergoeding door jou verschuldigd, ondanks de tegenopzeg. De vergoeding die je als verhuurder moet betalen, vervalt dus niet door de tegenopzeg.

Zijn er uitzonderingen mogelijk?

Deregeling van tegenopzeg is enkel van toepassing op negenjarige huurovereenkomsten en indien de opzeg door de huurder het gevolg is van een vroegtijdige opzeg door de verhuurder.

Het is tenslotte niet mogelijk om een tegenopzegging van de huurder uit te sluiten in het huurcontract.

Altijd een succesvolle verkoop dichtbij

Dewaele heeft heel wat tevreden verkopers. Ontdek onze succesvolle verkopen bij jou in de buurt. 

Ontdek onze verkopen

Gerelateerde artikels