Advies

 • Home
 • Advies
 • Wanneer heb je recht als huurder op vermindering van onroerende voorheffing?

Wanneer heb je recht als huurder op vermindering van onroerende voorheffing?

Ben je huurder van een woning? In dat geval kan je mogelijks aanspraak maken op vermindering van de onroerende voorheffing. Wij geven jou hierover graag wat meer uitleg.

Wie kan er aanspraak maken op vermindering van de onroerende voorheffing?

Ondanks het feit dat de onroerende voorheffing nooit ten laste kan vallen van de huurder in geval van woninghuur, kan je als huurder mogelijks wél genieten van een vermindering van de onroerende voorheffing. Deze wordt jou dan doorgestort door de verhuurder (zie verder in dit artikel).

Het is immers steeds de persoon die de woning bewoont, die aanspraak kan maken op de vermindering van de onroerende voorheffing. Dit is dus ofwel de eigenaar indien hij de woning zelf bewoont ofwel de huurder als de woning verhuurd wordt; wij gaan in dit artikel dieper in op deze laatste situatie.

Welke soort verminderingen m.b.t. onroerende voorheffing bestaan er?

Er bestaan 3 soorten verminderingen op de onroerende voorheffing waarop je als huurder aanspraak kan maken, nl.:

 • de vermindering voor kinderbijslaggerechtigde kinderen
  De huurder heeft recht op een vermindering van onroerende voorheffing indien hij minstens twee kinderen heeft die recht hebben op kinderbijslag en op 1 januari van het aanslagjaar gedomicilieerd zijn op het adres van de woning.

  Indien de huurder één kind heeft dat 6 punten heeft op de medisch-sociale schaal of een invaliditeit heeft van minstens 66%, telt dit kind mee als twee kinderen zodat ook in dit geval de huurder aanspraak kan maken op een vermindering van de onroerende voorheffing. Bovendien geniet je in dat geval ook van een bijkomende vermindering voor personen met een handicap.
 • de vermindering voor personen met een handicap
  Hierbij heeft de huurder - die op 1 januari van het aanslagjaar zijn officiële woonplaats heeft in de woning - recht op een vermindering van onroerende voorheffing indien de handicap werd vastgesteld vóór de leeftijd van 65 jaar.

  Daarnaast moet deze persoon ook voldoen aan volgende voorwaarden:
  • een invaliditeit van minstens 66%
  • een vermindering van het verdienvermogen tot 1/3de of minder
  • een vermindering van de zelfredzaamheid van minimaal 9 punten (bij kinderen met een handicap volstaat een vermindering van 6 punten)
 • de vermindering voor oorlogsslachtoffers
  Om aanspraak te kunnen maken op deze vermindering, moet de persoon - die op 1 januari van het aanslagjaar zijn officiële woonplaats heeft in de woning - getroffen zijn door een invaliditeit van minstens 100%. Daarenboven moet deze persoon ook behoren tot één van onderstaande categorieën:
  • militairen van de oorlog 1914-1918
  • militairen én burgers van de oorlog 1940-1945
  • militairen van de oorlog in Korea (onder bepaalde voorwaarden)
  • militairen die opdrachten vervulden in het kader van de NAVO, de V.N. of die erkend werden door de Ministerraad

Let wel: deze vermindering is niet cumuleerbaar met de vermindering voor personen met een handicap.

Moet je de vermindering aanvragen of wordt deze automatisch toegekend?

Als huurder moet je de vermindering sowieso één keer aanvragen; nadien wordt deze vermindering automatisch toegekend. Ook als je vervolgens in de loop van het jaar verhuist naar een andere huurwoning in Vlaanderen, wordt de vermindering m.b.t. je voormalige huurwoning voor dat jaar nog automatisch toegekend als nog steeds aan alle voorwaarden voldaan is.

Vervolgens zal je als huurder - indien je recht hebt op een vermindering van onroerende voorheffing - jaarlijks automatisch een brief ontvangen als de verhuurder de vermindering van de onroerende voorheffing heeft ontvangen. Vervolgens zal de verhuurder dit bedrag ofwel jaarlijks moeten aftrekken van de huurprijs ofwel aan jou moeten doorstorten.

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Ben je huurder van een woning? In dat geval kan je mogelijks aanspraak maken op vermindering van de onroerende voorheffing. Wij geven jou hierover graag wat meer uitleg.

Goede vraag ...wat is mijn huis waard?

Vraag nu een gratis schatting aan

Blijf op de hoogte

Onze tips gratis in je mailbox!

Schrijf je in voor de tweewekelijkse e-mail en ontvang gratis nuttige tips en advies om zowel je huis te verkopen of verhuren.

Schrijf me in
deel van
site by

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.