Vind advies over...

Hoe worden de inkomsten op particuliere verhuur belast?

Als je als particulier een woning of appartement verhuurt, moet je hierop belastingen betalen.  Hoe je belast wordt, hangt af of je verhuurt aan een huurder die de woning of het appartement (gedeeltelijk) voor beroepsdoeleinden gebruikt.  Wij leggen de verschillende mogelijkheden uit.

Bekijk ons filmpje!

 

Verhuur bestemd voor privégebruik

De meest voordelige situatie voor een particuliere verhuurder is de verhuur aan een persoon die de woning of het appartement voor privégebruik bestemt.

Je wordt als verhuurder in dat geval belast in de personenbelasting.  De belastbare grondslag zijn niet de werkelijke huurinkomsten, maar wel het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van de woning of het appartement, verhoogd met 40 %.  Een woning met een geïndexeerd kadastraal inkomen van 2.000 € zal voor een belastbare grondslag van (2.000 € + 40 % =) 2.800 € zorgen.

Verhuur bestemd voor professioneel gebruik

Als je huurder de woning of het appartement wil gebruiken voor professionele doeleinden en / of je verhuurt aan een vennootschap, dan zal je wel op de werkelijke huurinkomsten belast worden.  Je wordt belast op het ontvangen netto-bedrag van de huurprijs en –voordelen. De huurvoordelen zijn alle lasten die de verhuurder aan de huurder oplegt (onderhoudskosten, algemene kosten, etc.)  Het netto-bedrag is het bruto-huurinkomen - de kosten voor onderhoud en herstelling (forfaitair geraamd op 40 %, maar met een maximum van 2/3 van het niet-geïndexeerde KI vermenigvuldigd met een revalorisatiecoëfficient.

Stel dat je een woning verhuurt aan 850 € / maand waarbij de huurder nog 50 € bijdraagt aan algemene kosten.  Het bruto - huurinkomen bedraagt (850 € + 50 € =) 900 € x 12 = 10.800 €. De kosten voor onderhoud en herstelling, forfaitair geraamd op 40 %, bedragen 4.320 €, wat betekent dat de belastbare grondslag 10.800 € - 4.320 € = 6.480 € zal zijn.  Dit zal doorgaans hoger uitkomen dan de eerste situatie, waarbij de huurder de woning bestemd voor privégebruik.

Verhuur bestemd voor gemengd gebruik

Het komt vaak voor dat de huurder de woning gedeeltelijk zal bestemmen voor privégebruik en er gedeeltelijk een beroepsactiviteit zal uitoefenen.

Let in dat geval goed op hoe je het huurcontract opstelt!  Er wordt immers een onderscheid gemaakt tussen twee situaties:

situatie 1: de huurprijs is opgesplitst in een privédeel en een beroepsdeel én de huurovereenkomst is geregistreerd

De verhuurder zal voor het gedeelte bestemd voor privégebruik belast worden op basis van het KI en voor het gedeelte beroepsgebruik volgens de werkelijke inkomsten (verhoudingsgewijs).

situatie 2: de huurprijs is niet opgesplitst of de huurovereenkomst (met opsplitsing van huurprijs) werd niet geregistreerd

De verhuurder zal belast worden alsof de woning volledig voor beroepsgebruik werd bestemd, met dus een hogere belasting als gevolg.

Beroepsgebruik vermijden?

Je kan in het huurcontract een clausule (laten) opnemen waarbij je stipuleert dat het gehuurde goed enkel bestemd is voor private bewoning en dat de woning dus niet bestemd zal worden voor beroepsgebruik.  Als de huurder de woning echt wil bestemmen voor zijn beroepsactiviteit, kun je eventueel ook de extra kosten doorrekenen aan de huurder.

Laat je in ieder geval correct adviseren hieromtrent!

Rent to buy: een slimme deal

Lees hier alles over de ervaringen van onze klant met Rent to Buy 

Klant aan het woord

Gerelateerde artikels