Vind advies over...

Wat is het K.I.?

Iedereen heeft wel al eens gehoord van het “K.I.”, dit is het kadastraal inkomen. Maar wat houdt dit begrip eigenlijk precies in? We lichten het je toe.

Begrip “kadastraal inkomen”

Het kadastraal inkomen is het gemiddeld normaal netto-inkomen dat een onroerend goed tijdens één jaar aan zijn eigenaar zou opbrengen, rekening houdend met de huurmarkt op het referentietijdstip (dit is 01.01.1975). De Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen (AKRED) stelt het K.I. vast. Het wordt als volgt geschat: de huurwaarde van een huis op 1/1/1975 x 12) – 40 % kosten = netto kadastraal inkomen. Dit bedrag wordt vervolgens jaarlijks geïndexeerd.

Het geïndexeerde kadastraal inkomen vormt de basis voor de inning van de onroerende voorheffing en voor het bepalen van het in de personenbelasting aan te geven onroerend inkomen. In Vlaanderen is de onroerende voorheffing 2,5 % van het geïndexeerd kadastraal inkomen, in Brussel en Wallonië is dit 1,25 %. Daarbij komen nog de opcentiemen voor de gemeente en de provincie. Deze opcentiemen kunnen onderling verschillen.

Herberekening van het kadastraal inkomen

Wanneer er fysieke aanpassingen aan het gebouw gebeurd zijn die het K.I. met minstens €50 of 15% vermeerderen of verminderen, wordt het kadastraal inkomen herschat. Ook als een bebouwd perceel gesplitst of samengevoegd wordt met een ander perceel moet er een herschatting gebeuren.

Bij voltooiing van nieuwbouw- of renovatiewerken moet je binnen 30 dagen schriftelijk de datum overmaken aan het controlekantoor van het kadaster. Anders loop je risico op een administratieve of strafrechtelijke boete. Er zal iemand langskomen om een nieuw kadastraal inkomen te bepalen. Dit bedrag krijg je vervolgens meegedeeld via een aangetekende brief.

Betwisting van het kadastraal inkomen

De mogelijkheid bestaat om het kadastraal inkomen te betwisten. Je kan hierbij belang hebben vermits de onroerende voorheffing berekend wordt op basis van het kadastraal inkomen. Telkens het kadastraal inkomen wordt betekend, kun je als belastingplichtige een bezwaar indienen. Om ontvankelijk te zijn, moet het bezwaarschrift aan enkele voorwaarden voldoen:

  • het moet per aangetekende brief worden ingediend
  • binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum van betekening van het KI (deze datum staat vermeld op het document)
  • bij het controlekantoor van het kadaster dat bevoegd is voor de gemeente waar de woning gelegen is (dit adres staat vermeld op het document)
  • met de vermelding van het kadastraal inkomen dat je voorstelt tegenover datgene dat aan de woning is toegekend

Meer weten?

Contacteer een makelaar uit een kantoor in je buurt voor advies op maat.

Zoek een kantoor

Gerelateerde artikels