Vind advies over...

Kan ik een nieuwe woning aankopen tijdens een lopende echtscheidingsprocedure?

Regelmatig doet zich de situatie voor waarbij een persoon een nieuwe woning wenst aan te kopen tijdens een echtscheidingsprocedure. Een logische vraag die in dat geval rijst, is of dit zomaar mogelijk is?

Controleer het huwelijksstelsel

In eerste instantie moet je nagaan onder welk huwelijksstelsel je gehuwd bent en welke bepalingen werden opgenomen in het huwelijkscontract. Ben je getrouwd onder het stelsel ‘scheiding van goederen’, dan is er in principe geen enkel probleem. Je kan een nieuwe woning aankopen, zonder dat hiervoor toestemming moet gevraagd worden aan de (ex-)partner.

Echter, ben je getrouwd onder het stelsel van algehele gemeenschap of onder het wettelijk stelsel, dan wordt de situatie complexer. De wet bepaalt dat de toestemming van beide echtgenoten vereist is bij de aankoop van een onroerend goed. In deze gevallen heb je dus de toestemming nodig van de (ex-)partner.

Toestemming van je ex-partner vereist

Zoals hierboven vermeld heb je in bepaalde gevallen de instemming van de (ex-)partner nodig vooraleer je een nieuwe woning kan aankopen. Als de verstandhouding tussen de (ex-)echtgenoten goed is, dan wordt aangeraden om de (ex-)echtgenoot in de onderhandse verkoopovereenkomst te betrekken als tussenkomende partij.

Hierbij dient uitdrukkelijk vermeld te worden dat de (ex-)partner niet de bedoeling heeft om mede-eigenaar te worden van de aangekochte woning. Op het moment dat de echtscheiding definitief wordt, dan wordt de woning met terugwerkende kracht beschouwd als een eigen goed van de echtgenoot-koper. Als de echtscheiding daarentegen niet doorgaat, dan valt het onroerend goed in de gemeenschap.

Let op voor derden-schuldeisers: zolang de echtscheiding niet definitief is uitgesproken, blijft de woning gemeenschappelijk. Schuldeisers van gemeenschappelijke schulden die volgen uit het misgelopen huwelijk, mogen hun vorderingen blijven uitoefenen op deze (gemeenschappelijke) woning.

De (ex-)partner weigert toestemming

Indien de (ex-)partner zonder gegronde reden weigert om toestemming te verlenen, dan heb je de mogelijkheid om via de rechtbank van eerste aanleg een machtiging te vragen om de woning alleen aan te kopen.

Tóch aankoop zonder (vereiste) toestemming

Koop je de woning toch aan, zonder de vereiste instemming van de (ex-)echtgenoot, dan loop je een groot risico. In dit geval valt de aankoop in de gemeenschap, en kan de (ex-)partner de aankoop nadien nietig laten verklaren.

Uitzondering: wederbelegging van ‘eigen geld’

Er is hieromtrent één uitzondering, namelijk de wederbelegging van het eigen geld. Indien je beschikt over een groot eigen vermogen (= vermogen waar enkel jij eigenaar van bent vb. via schenking), dan is er een mogelijkheid om de woning aan te kopen met dit ‘eigen geld’. Als voorwaarde geldt hier dan de woning minstens voor 50% moet betaald worden met ‘eigen geld’.

Deze wederbelegging van het eigen geld dient uitdrukkelijk te worden opgenomen in de authentieke akte.

Handige checklist wanneer je een pand bezoekt

Download checklist Bekijk online checklist

Gerelateerde artikels