Advies

Wat is een compromis?

De verkoop of aankoop van een woning is een heel belangrijke stap, maar eigenlijk is een akkoord er sneller dan je denkt. Wij geven je daarom graag wat meer uitleg hierover.

Bekijk ons filmpje!

Wilsovereenstemming

Een akkoord komt tot stand wanneer een aanbod van de ene partij aanvaard wordt door de andere partij. Specifiek voor verkoop van vastgoed betekent dit dat er een wilsovereenstemming moet zijn tussen koper en verkoper over zowel het voorwerp van de verkoop, de prijs van het verkochte goed als de identiteit van de partijen.

Opgelet: wanneer de woning van de verkoper op de website van dewaele of een andere immo-site geplaatst wordt, maakt dit nog geen officieel aanbod uit. Het is de koper die als eerste een bod moet uitbrengen. Vervolgens is het aan de verkoper om te beslissen of hij dit bod al dan niet aanvaardt. Kan de verkoper zich vinden in het bod van de koper, dan komt de koop in principe reeds tot stand, zelfs al hebben partijen hierover nog niets op papier gezet!

Vaak probleemsituaties

Helaas is niets zo simpel als het lijkt: heel wat discussies tussen kopers en verkopers ontstaan omdat niet alle modaliteiten van de verkoop van bij het begin duidelijk op schrift gesteld worden. Zitten die zonnepanelen nu in de prijs begrepen of niet? Wordt aan de koper een opschortende voorwaarde toegestaan tot het verkrijgen van een lening? Als deze vragen niet zijn opgelost op het ogenblik dat de verkoop tot stand komt, hoeft de verkoper daar eigenlijk geen rekening mee te houden, want ze maken zogezegd geen deel uit van het akkoord.

Dewaele 26

De oplossing? Een aankoopbelofte!

Onze makelaars zorgen er voor dat een bod van een koper schriftelijk wordt vastgelegd in een aankoopbelofte, waarbij de belangrijkste voorwaarden waartegen de koper wil aankopen zijn opgenomen. Deze aankoopbelofte wordt vervolgens overgemaakt aan de verkoper, die vrij is om dit aanbod al dan niet te aanvaarden.

Geeft de verkoper zijn goedkeuring aan de aankoopbelofte, dan gaan we zo snel mogelijk over tot het ondertekenen van de onderhandse overeenkomst met alle partijen. Deze overeenkomst wordt ook wel de compromis genoemd en hierdoor komt de verkoop definitief tot stand. Het belang van de compromis mag niet onderschat worden: dit document is bindend tussen koper en verkoper en vormt de basis voor de opmaak van de notariële verkoopakte.

Belang van de notariële akte

Waarom moet er dan eigenlijk nog een notariële akte verleden worden? Het is niet omdat de verkoop definitief is tussen de contracterende partijen, dat de buitenwereld ook van deze verkoop op de hoogte zou zijn. Om ervoor te zorgen dat geen enkele andere partij nog aanspraak zou kunnen maken op de woning, moet er nog een notariële of authentieke verkoopakte worden opgemaakt. De notaris zal deze akte dan overschrijven op het hypotheekkantoor en vanaf dat ogenblik weet de buitenwereld dat de koper de nieuwe eigenaar van de woning is.

Kortom, de verkoop van een woning kan zelfs mondeling tot stand komen van zodra partijen het eens zijn over het voorwerp en de prijs. Je zorgt er dus best voor dat de belangrijkste verkoopvoorwaarden op papier staan vooraleer een akkoord wordt bereikt. Wil je hierover meer weten? Neem dan gerust contact op met onze makelaars!

Je woning sneller verkopen via Pre-sale?

Via Pre-sale kan je met een zeer correcte en vooral aantrekkelijke prijs naar de markt en als er kopers zijn die er meer voor willen betalen, dan laat dit verkoopsconcept dit toe.

Ontdek de Pre-sale formule Bekijk ons aanbod pre-sale

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Gerelateerde artikels

Zodra koper en verkoper een akkoord bereiken over de verkoop van een huis of appartement, dan wordt hiervan een onderhandse overeenkomst opgemaakt.

Goede vraag ...wat is mijn huis waard?

Vraag nu een gratis schatting aan

Blijf op de hoogte

Onze tips gratis in je mailbox!

Schrijf je in voor de tweewekelijkse e-mail en ontvang gratis nuttige tips en advies om zowel je huis te verkopen of verhuren.

Schrijf me in
deel van
site by

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.