Vind advies over...

Ik verkoop mijn eigendom. Wat met de brandverzekering?

Bij de verkoop van je woning komt heel wat administratie kijken, heb je er bijvoorbeeld al aan gedacht wat je moet doen met je brandverzekering? Wij geven jou hier graag wat meer informatie over.

Welke schade kan worden gedekt?

Eerst en vooral is het belangrijk kort even schetsen wat een brandverzekering precies inhoudt. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, dekt de brandverzekering meer dan louter brand. Ook in geval van bliksem-, storm-, waterschade zal de brandverzekering tussenkomen.

Wat bij een verkoop?

Zolang je woning te koop staat, loopt je brandverzekering gewoon verder. Als je een koper gevonden hebt, dan is de volgende stap het ondertekenen van de onderhandse verkoopovereenkomst. Op dit moment gaan zowel het eigendomsrecht als het risico van het onroerend goed onmiddellijk over op de koper, tenzij die overdracht wordt uitgesteld tot aan de notariële akte.

Vanaf het moment van de eigendomsoverdracht draagt de nieuwe eigenaar vanaf de risico’s verbonden aan het onroerend goed, daarom is het belangrijk dat we op dit moment even stil staan bij de brandverzekering.

Om de nieuwe eigenaar in te dekken bepaalt de wet dat bij overdracht van een onroerend goed, de lopende brandpolis van rechtswege eindigt drie maanden na het verlijden van de authentieke verkoopakte. Tot het verstrijken van dit termijn zal de koper dekking kunnen genieten van de brandverzekering afgesloten door de verkoper. Heeft de koper reeds een eigen brandverzekering afgesloten voor het onroerend goed, dan zal hij enkel dekking hebben van zijn eigen brandverzekering.

Kunnen partijen een andere regeling voorzien?

Partijen kunnen afwijken van deze wettelijke bepalingen en onderling een andere regeling treffen. In de praktijk voorziet men meestal de verplichting voor de koper om het goed te verzekeren vanaf de notariële akte en laat men aan de verkoper toe zijn verzekering te beëindigen na het verlijden van de notariële akte van verkoop. Stel dat de koper eerder het genot krijgt van het onroerend goed bijvoorbeeld omdat hij werken wil uitvoeren, dan kunnen nog andersluidende afspraken gemaakt worden.

Zodra de de verkoop voltrokken is (en de akte ondertekend bij de notaris), dan moet je dit melden bij je verzekeraar. De verzekeraar zal het deel van de jaarpremie dat je niet “gebruikt” hebt naar jou terugstorten.

Conclusie?

Samenvattend kunnen we dus stellen dat het ten sterkste is aangeraden om zo snel mogelijk een brandverzekering af te sluiten, er zijn immers veel risico’s verbonden aan de overdracht van een onroerend goed.

 

Heb je hieromtrent nog vragen, dan kan je steeds terecht bij één van onze makelaars.

Je woning sneller verkopen via Pre-sale?

Via Pre-sale kan je met een zeer correcte en vooral aantrekkelijke prijs naar de markt en als er kopers zijn die er meer voor willen betalen, dan laat dit verkoopsconcept dit toe.

Ontdek de Pre-sale formule Bekijk ons aanbod Pre-sale

Gerelateerde artikels