Vind advies over...

Mag een huurder huisdieren houden in een huurwoning?

Een frequente vraag van huurders is de mogelijkheid tot het houden van een huisdier in een huurwoning. In veel gevallen gaat de verhuurder hier niet mee akkoord en is het antwoord dus negatief. Maar kunnen verhuurders huisdieren consequent verbieden? En wat zijn de gevolgen als de huurder toch een huisdier houdt?

Fundamenteel basisrecht

Geen enkele wet of verdrag geeft de huurder het uitdrukkelijke recht op huisdieren. Nochtans merken we de laatste jaren een belangrijke evolutie ten voordele van de huurder. Het houden van een huisdier kan in principe als een onderdeel van het recht op privé-leven, gezinsleven en woonplaats worden beschouwd zoals bepaald in artikel 8 van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens. Een clausule in de huurovereenkomst dat een absoluut verbod op huisdieren inhoudt, zal dan ook in eerste instantie moeilijk afdwingbaar zijn.

Contractuele afspraak

Dit neemt niet weg dat er in een private huurovereenkomst wel degelijk contractuele afspraken kunnen gemaakt worden tussen de verhuurder en de huurder omtrent het al dan niet houden van huisdieren.

Uiteraard moeten beide partijen zich in de regeling kunnen vinden. Wanneer een huurder het contractuele verbod op huisdieren toch met de voeten zou treden, zal dit doorgaans ook niet als een ernstige contractuele fout kunnen worden beschouwd, net omwille van het fundamenteel recht op privé-leven zoals hoger aangehaald.

Als een rechter hierover uitspraak moet doen zal hij meestal rekening houden met concrete omstandigheden (vb. kans op eventuele overlast, ligging van het onroerend goed, soort huisdier, enz.). Slechts in uitzonderlijke gevallen zal de rechter een huurovereenkomst ontbinden omdat een huurder een huisdier houdt.  

Echter, dit neemt niet weg dat de huurder zich als “goede huisvader” moet gedragen, het houden van gevaarlijke dieren in een onaangepaste omgeving of zware overlast kan dus wel een grond tot ontbinding zijn. Bovendien zal de huurder altijd instaan voor eventuele (bijkomende) schade die het houden van een huisdier aan het pand heeft veroorzaakt. De verhuurder kan dit bedrag afhouden van de huurwaarborg op het einde van de huurovereenkomst.

Reglement van mede-eigendom

Bij het huren van een appartement kan het interne huisreglement van de residentie wél in een verbod op het houden van huisdieren voorzien, waar de huurders niet van kunnen afwijken. In dat geval spelen naast het recht op privé-leven van de huurder immers ook de belangen van de andere bewoners van de residentie mee: het rustig genot van ieders appartement moet gewaarborgd worden, en in zo'n geval kan een absoluut verbod op het houden van huisdieren wél gerechtvaardigd zijn.

Graag meer weten over het huren van een woning?

Contacteer onze makelaars Bekijk onze huizen en appartementen te huur

Gerelateerde artikels