Vind advies over...

Alles wat je moet weten over de huurwaarborg

Bij het afsluiten van een huurcontract moet de huurder quasi altijd een huurwaarborg betalen. Deze waarborg heeft als doel de verhuurder te beschermen indien de huurder zijn verplichtingen niet (volledig) nakomt. Wij vertellen je alles wat je moet weten over de huurwaarborg.

Wat is een huurwaarborg?

Een huurwaarborg bouwt een bescherming in voor de verhuurder indien de huurder zijn/haar verplichtingen volgend uit de huurovereenkomst niet naleeft. Zo kan de verhuurder die bij het einde van de huurovereenkomst schade vaststelt aan de woning (bijvoorbeeld op basis van de plaatsbeschrijving), overeenkomen met de huurder om hiervoor een bedrag af te houden van de huurwaarborg. Ondanks het feit dat het geen wettelijke verplichting is, raden wij ten sterkste aan om te werken met een huurwaarborg.

Hoeveel maanden huurwaarborg moet ik betalen?

Er is een vrije keuze wat betreft het type huurwaarborg. Als er evenwel gekozen wordt voor één van de types zoals beschreven in de Woninghuurwet, dan moeten de regels die hieromtrent bepaald worden in de Woninghuurwet nageleefd worden:  

  1. De huurder stort de huurwaarborg op een geïndividualiseerde rekening op zijn naam. In dit geval mag de huurwaarborg niet hoger zijn dan twee maanden huur.
  2. De huurder vraagt een bankwaarborg bij de bank waar zijn/haar beroeps­ - of vervangingsinkomen wordt gestort. De bank staat garant voor het totale bedrag van de waarborg. De huurder verbindt zich ertoe om het bedrag van de huurwaarborg gedurende de duur van de huurovereenkomst terug te betalen aan de bank via vaste maandelijkse afbetalingen, en dit binnen de drie jaar. Indien men opteert voor deze optie mag de huurwaarborg maximaal drie maanden huur bedragen.
  3. De huurder kan zich wenden tot het OCMW om de huurwaarborg voor te schieten. Het OCMW sluit dan een contract af met een financiële instelling voor het volledige bedrag van de huurwaarborg. Ook in dit geval mag de waarborg maximum een bedrag gelijk aan drie maanden huur omvatten. Let op: de huurder moet voldoen aan een aantal voorwaarden indien hij/zij van deze optie gebruik wenst te maken.

Los van voornoemde wettelijke waarborgvormen, kan er ook geopteerd worden voor alternatieve waarborgvormen. Het meest bekende alternatief is de verzekeringsbon via Korfine. De huurwaarborg van Korfine wordt gevestigd in een specifieke kapitalisatiebon tak 26. Aangezien de krijtlijnen van deze waarborgvorm niet zijn uiteengezet in de Woninghuurwet, is het bedrag ervan vrij te kiezen. Vaak kiest men in dat geval meestal voor drie maanden huurwaarborg.

Let op: de huurwaarborg cash betalen is strikt verboden in België.

Een antwoord op al je vastgoedvragen

Een huis (ver)kopen of (ver)huren is een grote stap die vaak heel wat vragen oproept. Wij bieden je een antwoord op al je vastgoedvragen.

Bekijk de meest gestelde vragen Stel ons jouw vraag

Gerelateerde artikels