Vind advies over...

Is een mondelinge huurovereenkomst geldig?

Als je een woning verhuurt dan wordt er steeds een schriftelijk huurcontract opgemaakt, hierin worden alle rechten en plichten duidelijk opgelijst. Stel dat je met een huurder een mondeling akkoord hebt over de huur en de huurprijs, is dit dan geldig?

Kan ik een mondeling huurcontract afsluiten?

In principe is een huurovereenkomst een consensuele overeenkomst, dit betekent dat het tot stand komt door de loutere wilsovereenstemming tussen de partijen. Partijen moeten het eens zijn over de wezenlijke bestanddelen, zijnde het eigenlijke onroerend goed, de duur van de overeenkomst en de huurprijs. Een geschrift is dus niet vereist.

Het sluiten van een mondeling huurcontract klinkt voor veel mensen aanlokkelijk aangezien het eenvoudig en goedkoop is. Ondanks deze voordelen raden wij ten sterkste af om een mondelinge overeenkomst te sluiten. Immers, het is onvolledig en op veel vlakken onduidelijk. Er zijn bijvoorbeeld geen duidelijke afspraken over wie verantwoordelijk is voor bepaalde werken en/of herstellingen aan de huurwoning. Rijzen er problemen tussen huurder en verhuurder hieromtrent, dan komt daarenboven nog het bewijsprobleem. Het is uitermate moeilijk om te bewijzen welke afspraken bij aanvang van de overeenkomst gemaakt werden.

Uitzondering: woninghuurovereenkomst

Sluit je een huurovereenkomst met betrekking tot een hoofdverblijfplaats af, dan ben je sinds 2007 wettelijk verplicht om een schriftelijke overeenkomst af te sluiten. Je kan in dit geval dus nooit een mondelinge overeenkomst afsluiten. Deze verplichting werd sinds 1 januari 2019 ook uitgebreid voor huurovereenkomsten voor studentenhuur.In deze overeenkomsten moeten volgende zaken zeker worden opgenomen:

  • de identiteit van alle partijen
  • de begindatum van de overeenkomst
  • de exacte duur van de overeenkomst (voor huurovereenkomsten ondertekend vanaf 01.01.2019)
  • de aanwijzing van alle ruimtes en gedeelten van het gebouw waarop de huur betrekking heeft
  • de huurprijs en eventuele bijkomende lasten
  • enkele wettelijk verplichte vermeldingen en bijlagen 

Zijn er nog uitzonderingen?

Naast overeenkomsten die vallen onder de toepassing van de woninghuurwet en het Vlaams Woninghuurdecreet, is het ook voor pacht verplicht om een schriftelijke overeenkomst te sluiten.

Daarnaast moet er voor overeenkomsten met een duurtijd langer dan negen jaar verplicht een authentieke (of notariële) akte worden opgemaakt. Dus ook in deze gevallen zal een geschrift vereist zijn.

Bij alle andere huurovereenkomsten, onder andere overeenkomsten van gemeen huurrecht, seizoensverhuur, … kan men kiezen tussen enerzijds een schriftelijke overeenkomst, of anderzijds een mondelinge overeenkomst.

Graag meer weten over het huren van een woning?

Contacteer onze makelaars Bekijk onze huizen en appartementen te huur

Gerelateerde artikels