Vind advies over...

Opzeg huurovereenkomst wegens eigen gebruik: wat zijn de regels?

De opzegmogelijkheden van de verhuurder (in geval van woninghuur) zijn wettelijk gelimiteerd.  Als verhuurder heb je wel de mogelijkheid om de huurovereenkomst voortijdig op te zeggen als je de intentie hebt om de woning zelf te bewonen. Wij lichten jou toe welke regels van toepassing zijn.

Eigen gebruik

De verhuurder heeft de mogelijkheid om een lopende woninghuurovereenkomst voor het einde ervan te beëindigen met het oog op eigen gebruik. Deze mogelijkheid werd zowel in de woninghuurwet als het in het Vlaams woninghuurdecreet voorzien. Hierbij wordt onder eigen gebruik het volgende begrepen:

Woninghuurwet (huurovereenkomst afgesloten vóór 01.01.2019):
gebruik door 

 • de verhuurder zelf en/of diens echtgeno(o)t(e)
 • navolgende verwanten van de verhuurder en/of diens echtgeno(o)t(e)
  • afstammelingen
  • aangenomen kinderen
  • bloedverwanten in opgaande lijn (vb.: (schoon)vader of (schoon)moeder)
  • bloedverwanten in de zijlijn tot in de derde graad (vb.: (schoon)broer)

Vlaams Woninghuurdecreet (huurovereenkomst afgesloten vanaf 01.01.2019):
gebruik door:

 • de verhuurder zelf en/of diens echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner
 • navolgende verwanten van de verhuurder en/of diens echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner
  • afstammelingen
  • aangenomen kinderen
  • bloedverwanten in opgaande lijn 
  • bloedverwanten in de zijlijn tot in de derde graad

De opzeg

Wordt de huurwoning opgezegd wegens eigen gebruik, dan moet men een aantal bepalingen naleven.

Ten eerste moet degene die in de opzegbrief werd vermeld als persoon die de woning voortaan zal gebruiken, de huurwoning effectief betrekken binnen het jaar na het verstrijken van de opzegtermijn. Indien de huurder om bepaalde redenen toch langer in de huurwoning blijft, dan geldt deze vereiste binnen het jaar na de teruggave van het pand. 

Daarnaast moet deze persoon het pand vervolgens minstens twee ononderbroken jaren in gebruik nemen.

Leeft de verhuurder deze voorwaarden niet na, dan kan de huurder aanspraak maken op een schadevergoeding ten bedrage van maar liefst 18 maanden huur.   

Voorwaarden

Wordt de huurwoning opgezegd wegens eigen gebruik, dan moet men een aantal bepalingen naleven.

Ten eerste moet degene die in de opzegbrief werd vermeld - nl.: de verhuurder, diens echtgeno(o)t(e) of één van hun bloedverwanten - de huurwoning effectief betrekken binnen het jaar na het verstrijken van het opzegtermijn. Indien de huurder om bepaalde redenen toch langer in de huurwoning blijft, dan geldt de betrekkingsvereiste binnen het jaar na de teruggave van het pand. 

Daarnaast moet degene die in de opzegbrief werd vermeld - nl.: de verhuurder, diens echtgeno(o)t(e) of één van hun bloedverwanten - het pand vervolgens minstens twee ononderbroken jaren in gebruik nemen.

Leeft de verhuurder deze voorwaarden niet na, dan kan de huurder aanspraak maken op een schadevergoeding.   

Let op!

Een belangrijk aandachtspunt is dat het voor de verhuurder enkel mogelijk is om een huurovereenkomst op te zeggen wegens eigen gebruik in geval van een huurovereenkomst van lange duur (negen jaar). Deze mogelijkheid werd niet voorzien voor een huurovereenkomst van korte duur (= duur gelijk aan of korter dan drie jaar).

Tenslotte kunnen partijen steeds overeenkomen om deze mogelijkheid van voortijdige beëindiging uit te sluiten of te beperken.

Gerelateerde artikels