Vind advies over...

Het conformiteitsattest

In het kader van de verhuur van een huis of appartement en de bijhorende verplichtingen inzake woningkwaliteit, komt de laatste tijd meer en meer het begrip conformiteitsattest aan bod. Wij geven jou graag de belangrijkste weetjes hieromtrent mee.

Begrip ‘conform’

Indien een woning conform is, betekent dit dat de woning voldoet aan een aantal minimumvereisten op het gebied van veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit en woonbezetting. Niet-conformiteit is een combinatie van enerzijds ongeschiktheid, en anderzijds onaangepastheid.

Het conformiteitsattest

Een conformiteitsattest is een document waaruit blijkt dat jouw huurwoning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet en is bijgevolg het middel bij uitstek om potentiële huurders aan te tonen dat jouw woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is én voldoet aan de wettelijke kwaliteitsnormen. Daarenboven wordt op het attest ook het maximaal aantal toegelaten bewoners vermeld.

Elk vastgesteld gebrek krijgt een bepaald aantal strafpunten. Een woning is ongeschikt als de woning volgens het technisch verslag een eindscore van 15 of meer strafpunten  heeft. Niet onbelangrijk hierbij is dat bij deze evaluatie van de kwaliteit sinds kort ook normeringen inzake dakisolatie en dubbele beglazing worden opgenomen. Als de woning ook een veiligheids- en gezondheidsrisico inhoudt, is ze bovendien onbewoonbaar.

Het attest is niet verplicht bij het verhuren van een woning, tenzij de desbetreffende gemeente het via een gemeentelijk reglement verplicht maakt.

Het bekomen van een conformiteitsattest zal evenwel wél noodzakelijk zijn indien eerder door de burgemeester een beslissing tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid van jouw huurwoning werd genomen en je dit besluit wil laten opheffen.

Aanvraag

Wens je een conformiteitsattest voor jouw huurwoning te bekomen, dan kan je dit aanvragen bij de gemeente waar jouw huurwoning gelegen is. De burgemeester dient zich binnen de 60 dagen uit te spreken en baseert zich hiervoor op het technisch verslag van een gemeentelijke woningcontroleur. Indien de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen, of de afgifte van het conformiteitsattest weigert, dan kan je binnen de 30 dagen een nieuwe aanvraag doen bij Wonen-Vlaanderen.

Kostenplaatje

De kostprijs van het conformiteitsattest bedraagt maximaal 62,50 EUR voor een zelfstandige woning en maximaal 62,50 EUR voor een kamerwoning, verhoogd met 12,50 EUR per kamer (met een maximum van 1.250 EUR per gebouw). De exacte tarieven worden bepaald door de gemeenteraad.

Geldigheid

Een conformiteitsattest blijft in principe 10 jaar geldig. Evenwel kan de Vlaamse regering of jouw gemeente – via een gemeentelijk reglement – een kortere termijn bepalen en zal het conformiteitsattest van rechtswege vervallen vanaf het ogenblik dat:

  • De woning ongeschikt en/of onbewoonbaar wordt verklaard (via Vlaamse Wooncode of Nieuwe Gemeentewet)
  • De wooninspecteur voor de woning een proces-verbaal opstelt
  • Aan de woning uitvoerige werken worden uitgevoerd

Een antwoord op al je vastgoedvragen

Een huis (ver)kopen of (ver)huren is een grote stap die vaak heel wat vragen oproept. Wij bieden je een antwoord op al je vastgoedvragen.

Bekijk de meest gestelde vragen Stel ons jouw vraag

Gerelateerde artikels