Advies

  • Home
  • Advies
  • Ik ben getrouwd. Kan ik alleen beslissen om de gezinswoning te verkopen?

Ik ben getrouwd. Kan ik alleen beslissen om de gezinswoning te verkopen?

Als partners de gezinswoning gezamenlijk aangekocht hebben, lijkt het de evidentie zelve dat de woning niet zonder de toestemming van de andere partner mag verkocht worden. Maar wat als de gezinswoning eigendom is van één van de partners? Kan deze zonder meer beslissen om de gezinswoning te verkopen?

De bescherming van de gezinswoning

Ons Burgerlijk Wetboek voorziet in een bijzondere bescherming van de gezinswoning, dit is het onroerend goed dat het gezin tot voornaamste woning dient. Dit begrip impliceert een effectieve bewoning door het gezin of een deel van het gezin.

De ene echtgenoot kan zonder de instemming van de andere de gezinswoning niet verkopen of schenken, noch er een hypotheek op vestigen, zelfs al is de ene echtgenoot de enige eigenaar van de woning. Ook de huisraad van de gezinswoning geniet deze bescherming.

De gezinswoning geniet trouwens ook een bijzondere bescherming in het kader van huur: het recht op huur van de woning die bestemd is als gezinswoning behoort toe aan de beide echtgenoten. Alle opzeggingen, kennisgevingen, etc. moeten dus ook aan elk van de echtgenoten gedaan worden of uitgaan van de beide echtgenoten gezamenlijk.

Eenzelfde bescherming van de gezinswoning geldt voor wettelijk samenwonende partners.

Wat ingeval van onenigheid tussen partners?

Elk geschil tussen de echtgenoten of wettelijk samenwonende partners met betrekking tot de bescherming van de gezinswoning kan voor de familierechtbank gebracht worden. Als de ene partner bijvoorbeeld van oordeel is dat de andere partner op onredelijke wijze weigert om de woning te verkopen of de huur op te zeggen, dan zal deze partner de discussie ter beslechting dienen voor te leggen aan de familierechtbank. Deze kan de ene partner machtigen om de handeling te verrichten zonder de andere partner.

Jouw woning verkopen? Vraag nu jouw gratis schatting aan!

Raadpleeg hier onze privacy policy.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Gerelateerde artikels

Als partners samen een gezinswoning aangekocht hebben, dan kan men niet zonder instemming van de andere de woning verkopen, zelfs al is de ene echtgenoot de enige eigenaar van de woning.

Goede vraag ...wat is mijn huis waard?

Vraag nu een gratis schatting aan

Blijf op de hoogte

Onze tips gratis in je mailbox!

Schrijf je in voor de tweewekelijkse e-mail en ontvang gratis nuttige tips en advies om zowel je huis te verkopen of verhuren.

Schrijf me in
deel van
site by

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.