Vind advies over...

Mijn woning beschikt over een stookolietank: moet deze gekeurd worden voor verkoop?

Veel woningen worden verwarmd met stookolie of mazout, die vaak lokaal in een stookolietank wordt opgeslagen. Het opslaan van grotere hoeveelheden stookolie brengt uiteraard risico's op vervuiling of bodemverontreiniging met zich mee. Om dit te voorkomen is het wettelijk verplicht om je stookolietank regelmatig te laten keuren.

Keuring vóór ingebruikname

In Vlaanderen is het wettelijk verplicht om elke stookolietank na de plaatsing, maar vóór de ingebruikname te laten keuren. Heeft je stookolietank een inhoud van 5.000 liter of meer, dan moet dit gemeld worden bij het college van burgemeester en schepenen in de gemeente van het onroerend goed. Ingeval van een stookolietank met een volume groter dan 20.000 of 50.000 liter - afhankelijk van de stof die erin wordt opgeslagen -  moet er bovendien een milieuvergunning aangevraagd worden en dit voor de plaatsing.

Periodieke keuring

Naast de verplichte keuring vóór de eerste ingebruikname, moet je stookolietank eveneens periodiek gekeurd worden. De frequentie van deze periodieke keuring is afhankelijk van:

  • het volume van de stookolietank
  • de ligging 
  • het soort stookolietank (ondergronds / bovengronds)

Een particuliere tank van minder dan 5.000 kg moet minimum om de 5 jaar gecontroleerd worden op voorwaarde dat hij ondergronds gelegen is. Een bovengrondse tank van maximaal 5.000 kg, waarvan de eerste ingebruikname dateert van na 01.03.2009, moet niet verplicht periodiek gekeurd worden.

Bevat je stookolietank meer dan 5.000 kg, dan moet je je ondergrondse tank om de 2 jaar beperkt laten keuren en om de 15 jaar grondig. Een bovengrondse tank van meer dan 5.000 kg moet om de 3 jaar beperkt gecontroleerd worden.

Ligt je woning daarenboven in een beschermingszone, dan zijn er bijkomende regels van toepassing. Hiervoor kun je gerust even contact opnemen met een van onze makelaar zodat zij je verder kunnen helpen.

Hoe verloopt zo'n keuring?

De keuring moet gebeuren door een erkende stookolietechnicus. Deze zal een visuele controle van de stookolietank, met inbegrip van de overvulbeveiliging uitvoeren. Verder controleert de technicus het lekdetectiesysteem, de inkuiping, eventuele verontreiniging buiten het reservoir, enz. Tijdens de keuring zorg je er dan ook best voor dat volgende onderdelen aanwezig zijn:

  • het reservoir
  • de leidingen 
  • de overvulbeveiliging 
  • (eventueel) het lekdetectiesysteem of de inkuiping

Als je stookolietank wordt goedgekeurd zal je een keuringsattest en een groen plaatje ontvangen (ook wel de groene dop genoemd). Dit groen plaatje zal ter hoogte van de vulopening van de tank worden aangebracht, op die manier weten stookolieleveranciers dat de tank in orde is en dat ze mogen leveren.

Als je stookolietank wordt afgekeurd, is het belangrijk om de aanbevolen aanpassingen of herstelwerken uit te voeren in regel met wat wettelijk verplicht is, waarna een nieuwe controle van de tank dient aangevraagd te worden. 

Keuring bij verkoop?

Op vandaag zijn er geen wettelijke regels die je verplichten om je stookolietank te laten (her)keuren specifiek omwille van de verkoop van je woning. De eigendomsoverdracht van je pand en de (her)keuring van je stookolietank staan los van elkaar. 

Echter, aangezien een keuring wel verplicht is vóór ingebruikname van de tank en in sommige gevallen nadien ook periodiek, zou je als verkoper in principe steeds een keuringsattest moeten kunnen voorleggen bij de verkoop van je pand. 
 

Ben je als verkoper niet in het bezit van een keuringsattest op het ogenblik van de verkoop? Dan zijn er twee mogelijkheden: ofwel laat je de tank alsnog keuren vooraleer de verkoop plaatsvindt, ofwel wordt je pand verkocht inclusief de niet-gekeurde stookolietank, en dan komt de verplichting om te (her)keuren vanaf de eigendomsoverdracht bij de koper te rusten. In beide gevallen is het belangrijk dat je als verkoper de (kandidaat-)koper zo volledig mogelijk informeert omtrent de concrete situatie. Om discussies tussen verkoper en koper omtrent de aanwezigheid en het tijdstip van ontstaan van eventuele bodemverontreiniging te vermijden, raden wij bijgevolg aan om als verkoper toch te zorgen voor een geldig keuringsattest bij de verkoop van het pand.  

 

Heb je nog vragen?

Nog vragen over de aankoop van een pand? Of wil je graag een pand van Dewaele bezichtigen? Onze makelaars helpen je graag verder.

Contacteer onze kantoren Bekijk ons aanbod panden

Gerelateerde artikels