Vind advies over...

Mijn woning beschikt over een stookolietank: moet deze gekeurd worden voor verkoop?

Stookolie of mazout wordt vaak in grote hoeveelheden opgeslagen, deze opslag gaat vaak gepaard met vervuiling en bodemverontreiniging. Om dit te voorkomen is het wettelijk verplicht om je stookolietank te laten keuren. Ook los van de bodemverontreiniging is het interessant om je tank te laten keuren, weglopende stookolie en een eventuele bodemsanering kunnen een zware financiële last inhouden voor de eigenaar. 

Keuring vóór ingebruikname

In Vlaanderen is het wettelijk verplicht om elke stookolietank na de plaatsing, maar vóór de ingebruikname te laten keuren. Heeft je stookolietank een inhoud van 5.000 kg of meer, dan moet dit gemeld worden bij het college van burgemeester en schepenen in de gemeente van het onroerend goed. Ingeval van een stookolietank met een volume groter dan 20.000 kg of 50.000 liter - afhankelijk van de stof die erin wordt opgeslagen -  moet er bovendien een milieuvergunning aangevraagd worden en dit voor de plaatsing. 

Periodieke keuring

Naast de verplichte keuring vóór de eerste ingebruikname, moet je stookolietank eveneens periodiek gekeurd worden. De frequentie van deze periodieke keuring is afhankelijk van het volume van de tank, de ligging en het soort tank. 

Een particuliere tank van minder dan 5.000 kg moet minimum om de 5 jaar gecontroleerd worden als hij ondergronds gelegen is. Een bovengrondse tank, waarvan de eerste ingebruikname dateert van na 01.03.2009 moet die niet verplicht periodiek gekeurd worden. 

Bevat je stookolietank meer dan 5.000 kg, dan moet je je ondergrondse tank om de 2 jaar beperkt laten keuren en om de 15 jaar grondig. Een bovengrondse tank moet om de 3 jaar beperkt gecontroleerd worden. 

Als je woning gelegen is in een beschermingszone, dan zullen er nog andere regels gelden. Hiervoor kunt gerust even contact opnemen met een van onze makelaar zodat zij je verder kunnen helpen. 

Hoe verloopt zo'n keuring?

De keuring moet gebeuren door een erkende stookolietechnicus. Zij zullen een visuele controle van de stookolietank, met inbegrip van de overvulbeveiliging uitvoeren. Verder controleren ze het lekdetectiesysteem, de inkuiping, eventuele verontreiniging buiten het reservoir, enz. Tijdens de keuring zorg je ervoor dat volgende onderdelen aanwezig zijn: 

  • het reservoir
  • de leidingen 
  • de overvulbeveiliging 
  • en eventueel het lekdetectiesysteem of de inkuiping.

Als je stookolietank is goedgekeurd zal je een keuringsattest en een groen plaatje ontvangen. Dit groen plaatje zal ter hoogte van de vulopening van de tank worden aangebracht, op die manier weten stookolieleveranciers dat de tank in orde is en dat ze mogen leveren. 

Als je stookolietank is afgekeurd moet je alles zo snel mogelijk herstellen conform de wettelijke vereisten en vervolgens een nieuwe controle aanvragen.

Keuring bij verkoop?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is het niet verplicht om een stookolietank te laten (her)keuren bij verkoop van een woning. De eigendomsoverdracht is immers niet gekoppeld aan een (her)keuring.

Maar aangezien een stookolietank wel verplicht is vóór ingebruikname en periodiek gekeurd moet worden om te voldoen aan de algemene verplichtingen van onderhoud en kwaliteit van stookolietanks, zou er eigenlijk sowieso een keuringsattest voorhanden moeten zijn dat kan worden voorgelegd bij verkoop van het onroerend goed. Stel dat dit keuringsattest toch niet beschikbaar is, dan is deze niet-gekeurde tank toch overdraagbaar bij verkoop.

Echter, de verkoper heeft wel een algemene informatieplicht tegenover zijn koper. Dit houdt in dat hij de koper moet informeren over de stookolietank. Bovendien eisen de meeste notarissen wel dat er een keuringsattest beschikbaar is voor het verlijden van de notariële akte. Dus het is wel ten sterkste aangeraden om een geldig conformiteitsattest te bezorgen aan de koper!

 

Indien je nog vragen hebt over de keuring van jouw stookolietank, neem dan gerust even contact op met één van onze makelaars. Zij helpen je graag verder.


 

 

Heb je nog vragen?

Nog vragen over de aankoop van een pand? Of wil je graag een pand van Dewaele bezichtigen? Onze makelaars helpen je graag verder.

Contacteer onze kantoren Bekijk ons aanbod panden

Gerelateerde artikels