Vind advies over...

Postinterventiedossier (PID)

Beeld je in: je koopt een oudere woning aan en start met een aantal verbouwings- of renovatiewerken. Wanneer de aannemer van start gaat, raakt hij per ongeluk een aantal elektrische leidingen. Hoe kon jij weten waar deze leidingen liggen? 

De verkoper beschikte zelf immers niet over gedetailleerde informatie en kon de koper dus niet inlichten over de specifieke locatie van water- en elektriciteitsleidingen. Om dergelijke situaties te voorkomen, werd het postinterventiedossier in het leven geroepen. 

Wat is een postinterventiedossier? 

Een postinterventiedossier (PID) is een geheel van documenten en informatie die de koper van je woning in staat moeten stellen om de woning bouwkundig te ontleden. Het postinterventiedossier kan dus als het ware beschouwd worden als de identiteitskaart van de woning.

Doorgaans bevat een postinterventiedossier volgende elementen:

  • identiteitsgegevens van de architect en aannemers die de woning hebben gebouwd
  • bouwplannen
  • het lastenboek van je woning, waarin alle gebruikte materialen zijn opgesomd
  • eventuele technische fiches (bv. elektriciteitsplan, ventilatieplan, overzicht van de waterleidingen)
  • aankoopfacturen, garantiebewijzen en onderhoudsinstructies van elektrische toestellen.

Met deze informatie verkleint de koper aanzienlijk het risico op eventuele schadegevallen in geval van verbouwingswerken na aankoop.

Wanneer is een PID verplicht? 

Voor elke woning of appartement dat gebouwd is met een bouwvergunning die afgeleverd werd na 1 mei 2001, moet verplicht een postinterventiedossier opgemaakt worden.

Opgelet! Deze verplichting geldt niet enkel bij het bouwen van een nieuwe woning, maar ook voor het uitvoeren van verbouwingswerken aan bestaande woningen, voor zover deze verbouwingen uitgevoerd zijn sinds 1 mei 2001.

Wie maakt het PID op?

Het postinterventiedossier kan niet zomaar door iedereen opgemaakt worden. Bij bouw- of verbouwingswerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, moet het postinterventiedossier opgemaakt worden door de veiligheidscoördinator of de architect. Indien het slechts om kleine(re) verbouwingswerken gaat die geen stedenbouwkundige vergunning vereisten, is het de eigenaar van de woning zelf toegestaan om het PID samen te stellen.  

Wat gebeurt er als ik als verkoper geen postinterventiedossier kan voorleggen? 

Op het ogenblik dat de woning wordt verkocht moet je als verkoper een PID kunnen voorleggen. Ten laatste bij het verlijden van de authentieke verkoopakte moet dit PID aan de koper worden overhandigd. 

Beschik je als eigenaar op dat ogenblik nog niet over een postinterventiedossier van je woning, dan zal dit op kosten van de verkoper alsnog moeten worden opgemaakt door een veiligheidscoördinator of architect zodat de verkoop kan doorgaan.

Renovatiekriebels?

Klik verder en bekijk ons aanbod of contacteer ons voor een bezichtiging. 

Bekijk ons aanbod Contacteer ons

Gerelateerde artikels