Vind advies over...

Vlaamse dakisolatienorm

Nadat de Vlaamse Regering eerder al een strengere beoordeling van (huur)woningen doorvoerde en zwaardere sancties op het ontbreken van dakisolatie voorzag, werd op 24 mei 2019 de definitieve regeling m.b.t. de woningkwaliteitsnormen voor de komende jaren goedgekeurd. Wil je graag weten wat dit inhoudt voor jouw huurwoning? Wij geven het jou graag mee!

De regeling voor de periode 01.01.2015 - 31.12.2019

Sinds 1 januari 2015 geldt als de minimumnorm voor dakisolatie van studio’s, eengezinswoningen en appartementen een R-waarde van 0,75 m2 K/W. Dit stemt overeen met een laag specifiek isolerend materiaal van 3 tot 4 cm, afhankelijk van het gebruikte materiaal.

Bij het verhuren van een studio, woning of appartement is het van belang om deze minimumnorm te respecteren. Sinds 1 januari 2015 worden er door de woningsinspectiediensten bij een woningonderzoek immers strafpunten toegekend als een woninghuurpand niet aan deze dakisolatienorm voldoet. 

De aanrekening van strafpunten voor een niet-conforme dakisolatie gebeurt hierbij als volgt:

Deze strafpunten zijn in het kader van verhuur heel erg belangrijk, aangezien vanaf 15 strafpunten de studio, de woning of appartement ongeschikt kan worden verklaard en dit pand vervolgens niet meer verhuurd zal mogen worden. Wetende dat ook voor tal van andere gebreken strafpunten kunnen worden aangerekend (vb.: ontbreken van dubbele beglazing, onvoldoende verluchting,...), kan je al snel 15 strafpunten “behalen”.

De regeling vanaf 01.01.2020

Recent werd beslist dat vanaf 1 januari 2020 een nieuwe regeling voor de beoordeling van het behalen van de dakisolatienorm zal gelden. Hierdoor zal de woningcontroleur niet langer meteen strafpunten toekennen indien deze dakisolatie ontbreekt. Meer in het bijzonder zal de woningcontroleur voortaan steeds eerst naar het EPC-kengetal kijken. Is dit kengetal lager dan: 

  • 600 kWh/m² voor een open bebouwing
  • 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing
  • 500 kWh/m² voor een gesloten bebouwing
  • 400 KWh/m² voor een appartement

, dan zal de woningcontroleur geen verder onderzoek doen naar de dakisolatie. Is het EPC-kengetal hoger dan voornoemde waarden of is er geen EPC voorhanden, dan zal de woningcontroleur de R-waarde van de dakisolatie controleren en strafpunten toekennen indien deze lager is dan 0,75m2 K/W. 

Nog een nieuwigheidje vanaf 01.01.2021

Vanaf 01.01.2021 worden de technische verslagen die worden gebruikt bij een woningsinspectie in een nieuw kleedje gestopt. Hierdoor zullen er niet langer strafpunten worden toegekend maar zullen de gebreken onderverdeeld worden in drie categorieën: 

  • Categorie I: klein gebrek dat niet kan zorgen voor een verklaring tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid. 
  • Categorie II: ernstig gebrek dat geen direct gevaar met zich meebrengt voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoner. Eén ernstig gebrek zorgt voor een verklaring tot ongeschiktheid van het onroerend goed. Het pand mag in dat geval niet meer verhuurd worden.
  • Categorie III: ernstig gebrek dat een dringend gevaar met zich meebrengt of zorgt voor een mensonwaardige toestand voor de bewoner. Eén ernstig gebrek zorgt voor een verklaring tot onbewoonbaarheid van het onroerend goed. Het pand mag in dat geval niet meer verhuurd worden.

De regeling bij een te hoog EPC-kengetal in combinatie met een gebrek aan dakisolatie zal hierbij de volgende zijn:

Ik wil mijn eigendom verhuren

Maak een afspraak bij een van onze kantoren

Contact opnemen

Gerelateerde artikels