Vind advies over...

Alles wat je moet weten over de elektrische keuring

In elke woning is een elektrische installatie aanwezig. Elektrische installaties die slecht onderhouden zijn, verouderd of gebreken vertonen, brengen risico's zoals kortsluiting, elektrocutie of zelfs brand met zich mee. Om dit te vermijden is de elektrische keuring van groot belang.

Wat is een elektrische keuring?

De elektrische keuring is een verslag dat de staat en conformiteit van de elektrische installatie(s) in je woning in kaart brengt. Zo'n elektrische keuring moet worden opgemaakt door een erkend keuringsorganisme.

Wanneer is een elektrische keuring verplicht? 

Indien je je woning wil verkopen, dan moet er verplicht een elektrische keuring aan de koper worden voorgelegd. Het keuringsverslag moet ten laatste bij het verlijden van de authentieke akte aan de koper worden overhandigd.

Elektrische installaties die geplaatst zijn na 1 oktober 1981 beschikken in principe reeds over een keuringsverslag. Wanneer je dit verslag als verkoper niet meer terug vindt, er ondertussen belangrijke wijzigingen werden uitgevoerd aan de installatie of dit verslag ouder is dan 25 jaar, zal een nieuwe keuring van de installatie moeten gebeuren.

Elektrische installaties die ouder zijn dan 1 oktober 1981 zullen in geval van verkoop in elk geval gekeurd moeten worden.

Wat als mijn elektrische installatie wordt afgekeurd? 

Vaak komt het voor dat het keuringsorganisme bij keuring van je elektrische installatie een aantal overtredingen of gebreken aan de elektrische installatie vast stelt. Dit betekent niet dat de verkoop van de woning niet kan doorgaan: de verkoper heeft enkel de verplichting om een keuringsverslag aan de koper af te leveren. Deze verplichting houdt niet in dat de elektrische installatie ook volledig conform verklaard moet zijn voorafgaand aan de verkoop: de koper moet enkel tijdig geïnformeerd worden omtrent de staat van de installatie.

Indien blijkt dat de installatie niet in orde is, beschikt de koper na het verlijden van de authentieke verkoopakte over een termijn van 18 (elektrische installatie in gebruik genomen voor 01.10.1981) dan wel 12 (elektrische installatie in gebruik genomen na 01.10.1981) maanden om de installatie opnieuw conform te laten maken. De koper dient binnen deze termijn een herkeuring te laten uitvoeren waaruit blijkt dat de elektrische installatie volledig wordt goedgekeurd.

Handige checklist wanneer je een pand bezoekt

Download checklist

Gerelateerde artikels