Advies

  • Home
  • Advies
  • Wat zijn de stedenbouwkundige inlichtingen?

Wat zijn de stedenbouwkundige inlichtingen?

Bij de verkoop van je woning komt heel wat administratie kijken. Eén van deze verplichte documenten, zijn de stedenbouwkundige inlichtingen. Wij geven je wat meer uitleg over welke informatie je kan terugvinden in dit document.

Stedenbouwkundige inlichtingen: What’s in a name?

Aangezien onze ruimte schaars is, is het van groot belang dat we er evenwichtig en respectvol mee omgaan. Daarom mogen we bijvoorbeeld niet overal zomaar bouwen en verbouwen zonder voorafgaande vergunning. Om te controleren of een pand geen inbreuk heeft begaan op de geldende stedenbouwkundige verplichtingen is het belangrijk om de stedenbouwkundige inlichtingen na te kijken. Koop je bijvoorbeeld een woning met een onvergund tuinhuis, dan loop je de kans dat je dit tuinhuis moet afbreken.

Onder de koepel stedenbouwkundige inlichtingen rekenen we alle informatie die betrekking heeft op de gewestelijke, provinciale of gemeentelijke voorschriften die van toepassing zijn op het perceel. Hun voornaamste doel is na te gaan welke vergunning er voor het goed zijn uitgereikt, of er geen bouwovertredingen bekend zijn, of het pand al dan niet beschermd is, enz.

Maar opgepast, stedenbouwkundige inlichtingen zijn louter informatief, ze hebben dus niet dezelfde waarde als een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning.

Nut en belang van de stedenbouwkundige inlichtingen

Waarom zijn deze stedenbouwkundige inlichtingen van belang? Bij de verkoop moet de kandidaat-koper worden ingelicht omtrent de stedenbouwkundige informatie die betrekking heeft op het onroerend goed dat te koop wordt aangeboden. Een aantal stedenbouwkundige inlichtingen moeten zowel in de overeenkomst, als in de publiciteit worden vermeld. Afhankelijk of een gemeente al dan niet beschikt over een plannen - en vergunningenregister, zijn de vermeldingen die moeten opgenomen worden oa. de volgende:

  • Is er een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor stedenbouwkundig handelingen voor het pand uitgereikt?
  • is er een dagvaarding uitgebracht? zijn er herstelmaatregelen van kracht?
  • wat is de meest recente stedenbouwkundige bestemming?
  • bestaat er een voorkooprecht in het kader van een RUP?
  • wat zijn de lasten/voorwaarden van een eventuele verkavelingsvergunning/omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden?
  • is er een as-built attest voorhanden?

Waar kan je deze stedenbouwkundige inlichtingen opvragen?

Voor het bekomen van de stedenbouwkundige inlichten moet u zich wenden tot de dienst stedenbouw van de gemeente waarin je pand gelegen is, dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Beslist u samen te werken met dewaele, dan zullen onze makelaars deze aanvraag voor u in orde brengen.

Wat als uit de stedenbouwkundige inlichtingen blijkt dat er een overtreding op het pand rust?

Afhankelijk van het soort overtreding en de ligging van het onroerend goed, kan deze overtreding via een administratieve procedure geregulariseerd worden. Verkoper en koper maken hieromtrent best goede afspraken, waarbij onze makelaars bijstand kunnen bieden.

Heb je verder nog vragen omtrent de stedenbouwkundige inlichtingen? Onze makelaars helpen je graag verder!

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Gerelateerde artikels

De stedenbouwkundige inlichtingen geven je info over de gewestelijke, provinciale en gemeentelijke voorschriften die toepasselijk zijn op je grond/perceel.

Goede vraag ...wat is mijn huis waard?

Vraag nu een gratis schatting aan

Blijf op de hoogte

Onze tips gratis in je mailbox!

Schrijf je in voor de tweewekelijkse e-mail en ontvang gratis nuttige tips en advies om zowel je huis te verkopen of verhuren.

Schrijf me in
deel van
site by

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.