Vind advies over...

Wie moet de kosten dragen bij de verkoop van een huis?

Bij de verkoop van een huis komt heel wat kijken. Naast het maken van een beschrijving, foto’s en publiciteit, moeten ook heel wat documenten en attesten worden aangevraagd. Uiteraard hangt hier een prijskaartje aan vast. Vaak is er discussie of onduidelijkheid tussen koper en verkoper over de verdeling van deze kosten. Wij geven graag mee welke kosten door de koper en welke door de verkoper betaald moeten worden. 

Wat voorziet de wet?

Hoe de kosten verdeeld moeten worden, wordt bepaald in het Burgerlijk wetboek. De wet zegt dat bij een verkoop de kosten van de levering ten laste zijn van de verkoper. Onder deze leveringskosten vallen alle kosten die verbonden zijn aan opzoekingen of documenten die nodig zijn om het goed te kunnen of te mogen verkopen.

Denk hier bijvoorbeeld aan de kosten van een bodemattest, een energieprestatiecertificaat, de kadastrale legger of van een elektrische keuring. De verkoper kan zijn woning enkel verkopen als hij in het bezit is van bovenstaande attesten.

Vervolgens zijn ook de kosten voor publiciteit en vastgoedmakelaar, de keuringsattesten voor een stookolietank, bodem- en saneringsonderzoeken in geval van risicogronden steeds te betalen door de verkoper.

Maar ook het opvragen van de stedenbouwkundige inlichtingen over het verkochte goed, of de inlichtingen van de syndicus, behoren tot de leveringsplicht van de verkoper en dient door hem betaald te worden.

kosten bij verkoop huis

Moet de koper dan nog iets betalen?

Uiteraard, de grootste kosten, namelijk de verkooprechten en/of de BTW, de hypotheekrechten, de notariële erelonen en de eigenlijke aktekosten zijn ten laste van de koper.

Vaak is er discussie over de metingskosten. Meestal worden deze kosten ten laste gelegd van de koper, maar dit is enkel mogelijk als dit uitdrukkelijk zo is voorzien in de verkoopovereenkomst. Wordt dit niet voorzien, dan behoren deze kosten strikt gezien tot de leveringsplicht van de verkoper en dienen ze dus door hem betaald te worden.

Partijen kunnen andere afspraken maken

Naast deze wettelijke regeling, is het ook mogelijk dat de partijen hiervan afwijken. Ze kunnen dus perfect overeenkomen dat kosten, die normaal ten laste van de verkoper zijn, door de koper betaald worden. Ontstaat er hierover toch onenigheid, dan zal de wettelijke regeling worden toegepast.

Het is dus belangrijk om steeds alle kosten goed op te lijsten en duidelijk te vermelden wie zal instaan voor de betaling. Zo kunnen discussies achteraf vermeden worden. Immers, goede afspraken maken goede vrienden!

Wil je hieromtrent meer uitleg, neem dan gerust even contact op met één van onze makelaars.

Altijd een succesvolle verkoop dichtbij

Dewaele heeft heel wat tevreden verkopers. Ontdek onze succesvolle verkopen bij jou in de buurt. 

Ontdek onze verkopen

Gerelateerde artikels