Waar wil jij graag wonen?

of

NOA is nu Dewaele

NOA is nu Dewaele

Sinds 18 februari 2021 werd het Brusselse NOA real estate opgenomen in onze vastgoedfamilie en gaat NOA real estate dus verder onder de naam Dewaele | vastgoed met advies.

Meer info

Verkoopconcepten

Verkoopconcepten

Dewaele heeft unieke verkoopconcepten in huis om jouw woning aan de beste marktprijs te verkopen, zoals Pre-sale en Count-down.

Meer info

10 jaar Beheer met Betaalzekerheid

10 jaar Beheer met Betaalzekerheid

Onze populaire verhuurformule 'Beheer met betaalzekerheid' bestaat 10 jaar! Dat willen we vieren en daar profiteer jij mee van! Stap nu in op deze succesvolle verhuurformule en betaal 3 maanden geen beheerskosten.

Meer info

Meest gestelde vragen

 • Waar vind ik de eigendomstitel van mijn eigendom?

  De eigendomstitel of aankoopakte is het bewijs dat jij eigenaar bent van uw eigendom. Indien je geen exemplaar meer hebt, kan je steeds een kopij bekomen bij de notaris bij wie je de eigendom destijds aankocht. Een kopie van de eigendomstitel zal dienen overgemaakt te worden aan jouw makelaar alvorens de verkoop van start kan gaan.

 • Wat is een compromis?

  Een compromis of onderhandse verkoopovereenkomst is het document waarin de modaliteiten van de verkoop van een onroerend goed tussen de koper en de verkoper worden vastgelegd. 
  Lees meer

 • Wat zijn stedenbouwkundige inlichtingen?

  Stedenbouwkundige inlichtingen worden afgeleverd door de dienst stedenbouw van je stad of gemeente en geven informatie omtrent oa. de stedenbouwkundige bestemming van je woning.
  Lees meer

 • Op welke manier wordt berekend of ik over voldoende inkomsten beschik om een pand te huren?

  Als BIV-erkende vastgoedmakelaar hebben wij de professionele verplichting naar onze verhuurders toe om de solvabiliteit te onderzoeken van de kandidaten die hun pand wensen te huren. Opdat je financieel comfortabel zou kunnen huren, hanteren wij volgende basisregel:

  gezamenlijk netto-inkomen van alle huurders* > of = 3x totale huurprijs **

  * inkomsten die je (individueel of met je samenwonende partner) maandelijks werkelijk uitbetaald krijgt of netto overhoudt, na aftrek van oa. belastingen en sociale bijdragen.

  **(basishuur + eventueel huur garage + eventuele gemeenschappelijke kosten).

  Voorbeeld:

  appartement: 500 EUR / maand
  garagebox: 50 EUR / maand
  gemeenschappelijke kosten: 50 EUR / maand

  --> de huurders moeten samen minstens over 1.800 EUR (3x (500 + 50 + 50)) netto-inkomen beschikken.

  Je netto-inkomen kan bijvoorbeeld bestaan uit een maandelijks nettoloon dat je ontvangt van je werkgever, jouw netto-inkomsten uit een zelfstandige activiteit, een inkomensvervangende uitkering, een pensioen.... Ook spaargelden, alimentatie en (een deel van) eventuele kinderbijslag kunnen in aanmerking genomen worden. Het is dus belangrijk jouw verschillende inkomstenbronnen zo duidelijk mogelijk aan te vullen in je online huurdersprofiel, samen met de documenten die deze inkomsten aantonen.

 • Moet ik mijn stookolietank laten keuren voor verkoop?

  Het niet verplicht om je stookolietank te laten keuren bij verkoop van je woning. De eigendomsoverdracht van je pand is immers niet gekoppeld aan een keuring van je stookolietank. Dit neemt niet weg dat de stookolietank wel op een aantal andere tijdstippen verplicht gekeurd moet worden.
  Lees meer

 • Kan ik een woning cash aankopen?

  Neen, sinds 1 januari 2014 is het absoluut verboden om een onroerend goed in contanten aan te kopen.
  Lees meer

Nieuwsflash

17 /02 Het nieuwe BTW-tarief van 6% bij vastgoed

Het nieuwe BTW-tarief van 6% bij vastgoed

In het regeerakkoord van 30 september 2020 sprong in het kader van vastgoed alvast één zin in het oog: “In het kader van sociaal woningbeleid zal het verlaagd BTW-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van gebouwen worden uitgebreid naar het hele Belgische grondgebied.” Ondertussen werd de bijhorende regelgeving gestemd en kunnen wij jou de belangrijkste punten hieronder meegeven!

Lees meer