Blog

31/12/19 EPC gemene delen: vanaf 1 januari 2022 definitief verplicht!

Doet het EPC gemene delen maar vaag een belletje rinkelen? Nochtans moet dit document vanaf 1 januari 2022 in elk appartementsgebouw verplicht aanwezig zijn. De Vlaamse Regering - die een energiezuinig gebouwenpark beoogt in 2050 - wil zo aan syndici en eigenaars een instrument ter beschikking stellen om de energieprestatie van de gemene delen van een gebouw te kennen. Bovendien informeert dit document hen meteen ook over de beste stappen richting een energiezuinige renovatie van dit gebouw.

EPC gemene delen: vanaf 1 januari 2022 definitief verplicht!

Welke informatie bevat dit EPC gemene delen?

Het EPC gemene delen bevat relevante energetische informatie over de gemene delen van het appartementsgebouw in kwestie. Meer in het bijzonder betreft dit:

  • de gebouwschil: dak, buitenmuren, vloer, maar ook vensters, deuren en verlichting van de gemeenschappelijk (circulatie)ruimtes zoals inkomhal en gang;
  • de collectieve installaties: installaties voor verwarming en productie van warm water;
  • gegevens over de installaties voor zonne-energie;

Deze informatie zal bovendien als basis dienen voor de opmaak van het EPC voor de privatieve delen (nl.: het appartement zelf) dat nog steeds verplicht voorzien moet worden in het kader van verkoop en verhuur. 

In welke gevallen moet een EPC gemene delen worden voorzien?

Van zodra er meer dan één woongelegenheid aanwezig is in een gebouw, is het verplicht om een EPC gemene delen te voorzien, het is hierbij niet van belang:

  • hoeveel kavels er effectief voor bewoning bestemd zijn: dit kunnen er 2, maar evengoed ook 100 zijn;
  • dat er in het gebouw enkel kavels aanwezig zijn die voor bewoning bestemd zijn; zo is het mogelijk dat er naast diverse woonentiteiten ook een handelsruimte in het gebouw aanwezig is;
  • of het volledige appartementsgebouw eigendom is van één persoon, dan wel of de verschillende appartementen eigendom zijn van verschillende eigenaars; niet enkel VME’s vallen dus onder de verplichting;
  • of er al dan niet verwarming in het gebouw aanwezig is;

Er geldt één belangrijk uitzonderingsgeval op deze verplichting, nl.: indien er sprake is van een nieuw appartementsgebouw. Meer in het bijzonder zal pas 10 jaar na het bekomen van de bijhorende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen - dus niet: het opleveren van de bouwwerken ! - een EPC gemene delen noodzakelijk zijn. Dit aangezien ervan uitgegaan wordt dat het gebouw in dat geval reeds voldoende energiezuinig is zodat het EPC gemene delen niet meteen een meerwaarde biedt.

Vanaf wanneer is dit EPC gemene delen beschikbaar en vanaf wanneer moet je verplicht over dergelijk EPC beschikken?

Het EPC gemene delen kan vanaf 1 januari 2020 worden afgeleverd. Vanaf 1 januari 2022 moeten alle appartementsgebouwen verplicht over een EPC gemene delen beschikken, ongeacht of er op dat moment een verkoop of een verhuur van een appartement binnen het gebouw plaatsvindt. 

Beschik je als VME niet over een dergelijk EPC, dan loop je het risico te worden bestraft met een administratieve geldboete van € 500 tot € 5.000. Ook een verkoop of verhuur van een appartement binnen het gebouw, zal niet kunnen worden afgerond zonder het EPC gemene delen.

Anticiperen is dus zeer belangrijk. Omwille van die reden zal een vooruitziende syndicus in de periode 2020-2021 de beslissing tot het opmaken van het EPC gemene delen reeds opnemen op de dagorde van de Algemene Vergadering van de VME. Op die manier kan de energieprestatiedeskundige type A - die bevoegd is om het EPC gemene delen op te maken - tijdig zijn werk aanvatten en tijdig een EPC gemene delen afleveren.

Hoe lang is een EPC gemene delen geldig?

Vanaf de datum van opmaak, is het EPC gemene delen in principe 10 jaar geldig. Wordt evenwel 15% van de schildelen vervangen, bij- of nageïsoleerd of worden de collectieve installatie of installaties op zonne-energie van het gebouw vernieuwd? Dan zal het EPC gemene delen van rechtswege vervallen - zelfs al is de termijn van 10 jaar nog niet verstreken - en zal er binnen de 6 maand een nieuw EPC gemene delen moeten worden opgemaakt. 

 

De inlichtingen zoals meegedeeld in onderhavig document zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke persoonlijke omstandigheden worden beschouwd. Onderhavige voorwaarden werden laatst gewijzigd op 27 november 2019.

Categorieën: Vastgoednieuws